Geriyorsunuz!

Cengiz Dedeoğlu
Cengiz Dedeoğlu

          Son yıllarda toplum olarak siyasiler tarafından çok geriliyoruz. Bununla ilgili dünyada 28 ülkede araştırma yapılmış. Çok çarpıcı sonuçlar çıkmış. Sevindiren sonuçlar da var üzen sonuçlar da.

         Ipsos tüm dünyada 28 ülke arasında yapılan araştırma, Türkiye'de kadın erkek arasında, muhafazakarlar ile değişim yanlıları arasında, zengin ve fakir arasında, üniversite mezunu olup olmayanlar arasında gibi pek çok farklı alanda global ortalamanın çok üzerinde gerilim olduğunu ortaya koydu. Farklı partiyi destekleyenler arasında sosyal gerilim olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 85 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.

       Tek bir alanda ortalamanın altındayız. O da gerçekten sevindirici bir durum. Farklı etnik gruplar arasında tansiyon olduğunu düşünenlerin oranı global ortalamanın gerisinde. Global ortalama %62 iken Türkiye ortalaması %59

        Araştırmada Türkiye'nin farklılaştığı önemli bir alan, en büyük gerilimin nerede yaşandığı konusunda. Global ortalamada en büyük gerilim yüzde 74 ile zengin-fakir arasında çıkarken, Türkiye'deki siyasi kutuplaşma sonuçlara yansımış. Türkiye'de en büyük gerilimin farklı politik partileri destekleyenler arasında olduğunu söyleyenler % 85. Global ortalama ise % 69.

       Bu siyasetçilerin yarattığı gerginliğin nedenini halkın bilmesi en ilginç bulgulardan birisi.  28 ülkeden katılımcılara, “Sizce insanlar mı çok alıngan yoksa daha hassas bir dil mi kullanılmalı” diye sorulmuş. Burada Türkiye 1. sırada; yüzde 76 ile insanlarımız ‘dilimiz daha hassas olmalı ki bu tansiyon azalsın' diyen ülke.

        Ne yazık ki bazı siyasiler kendilerinin varlık nedenini var olan bu gerginliğe bağladığı sürece  halkı germeye devam edecek. Halkımızın bunun nedeninin siyasilerin dilinden olduğunu bilmesi ve bu dilin değişmesini düşünmesi de sevindirici.

        2021 Haziran'ında, 23 bin 4 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırmada katılımcılara “Ülkenizin ‘kültür savaşları' ile bir bölünme yaşadığını düşünüyor musunuz” diye sorulmuş. 28 ülkenin ortalamasında bu soruya evet diyenlerin oranı %28. Türkiye % 45 evet ile ilk sıralarda. Yani Türkiye'de neredeyse iki kişiden biri kültürel farklılıklar nedeniyle ülkede bir ayrışma olduğunu düşünüyor. Bu kategoride birinci; %58 ile Güney Afrika.

     Diğer oranlar ise şu şekilde: Zengin-fakir arasında gerilme bizde %80, globalde %74; göçmenlerle -ülkede doğanlar arasında bizde %73, globalde %66; farlı sosyal sınıflar arasında bizde %72, globalde %66; liberaller-muhafazakarlar arasında bizde %71, globalde %65; elitler-halk arasında bizde %69, globalde %62; kadın-erkek arasında bizde% 63, globalde %48; üniversite mezunları ile olmayanlar arasında bizde %54, globalde %47; gençler-yaşlılar arasında bizde %47, globalde %46, şehirde yaşayanlar-yaşamayanlar arasında bizde %38, globalde %42.

      Bu araştırma sonuçlarından gerekli sonucu çıkarıp ona göre karar alması gerekenler umarım gereken sonucu çıkarır ve gereğini yapar.

 

 

- Gaziantep Güneş Gazetesi, Cengiz Dedeoğlu tarafından kaleme alındı
https://www.gaziantepgunes.com/makale/7415532/cengiz-dedeoglu/geriyorsunuz