İlk adım

Kemal  Polat
Kemal Polat


19 MAYIS 1919
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.
Kurtuluş savaşının ilk adımı.
Amasya Genelgesi
Türk Milletini, işgallere karışı kurtuluş savaşına çağrı.
Erzurum ve Sivas Kongreleri
Mustafa kemal Paşa başkanlığında yapılan kongrelerde, manda ve himayeciliğin ret edilmesi.
23 Nisan 1920
TBMM’nin açılışı
Mustafa kemal’in TBMM Başkanlığına seçilmesi.
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”
Doğu cephesinde Ermeniler’e karşı zafer.
Gümrü Antlaşması
1921 Batı cephesinde İngiliz desteğindeki Yunanlılar’a karşı İnönü zaferleri
Eskişehir-Kütahya savaşları.
Güney cephesinde Fransızlar’a karşı direniş.
Sakarya meydan savaşı ve zaferi
TBMM tarafından, Mustafa Kemal’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesi verilmesi.
Ankara Antlaşması
Gaziantep’in kurtuluşu.
Mustafa Kemal’in Başkomutanlık görevine getirilmesi,
1922 Dumlupınar meydan savaşı, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos zaferi.
Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaşın sonu.
Saltanatın kaldırılması
1923 Lozan Barış Antlaşması.
“Yurtta barış, Dünyada barış.”
29 Ekim 1923
Cumhuriyetin ilanı.
Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi.
1924 Halifeliğin kaldırılması.
1936 Montrö Antlaşması
Boğazların egemenliği
1938 Hatay’ın Fransız egemenliğinden kurtarılması, bağımsız devlet olması ve Türkiye’ye katılması.

- Gaziantep Güneş Gazetesi , Kemal Polat tarafından kaleme alındı
https://www.gaziantepgunes.com/makale/10357657/kemal-polat/ilk-adim