Toplumları bir arada tutan en önemli unsurlardan biri kültürdür.Kültür denildiği zaman :İçerisinde yaşanılan toplum da geçmişten,günümüze ulaşan duygu,düşünce,örf,adet,gelenek,görenek gibi birimlerin bir araya geldiği geniş bir Handır.Toplumlarda her fert ayrı bir anne ve babadan Dünyaya gelmektedir.Fertler içerisinde bulunduğu kültürlerden etkilenirler.Farklı kültürlerden beslenen toplumlar bir araya gelerek Devletleri oluştururlar.

Bu gerçekten harekatla devlet yönetiminde görev yapanlar;İçerisinde bulunduğu toplumun değerlerini çok iyi bilmek zorundadırlar. Yönetici pozisyonunda bulunan yetkililer,toplumunun değerlerini ve hassasiyetlerini bilmek zorundadır.

Berat kandilini idrak ettik.Ramazan yaklaşmaktadır.Toplumumuz da Ramazan ayında Oruç ibadetini hakkı ile yapanlar olduğu gibi,oruç tutmayan yada rahatsızlığı nedeni ile tutamayan vatandaşlarımız da vardır.

Oruç tutan insanlar,tutmayanlara;Tutan insanlarımız da tutmayanlara hoşgörü ile yaklaşmaları gerekir.Sonuçta her insan  Yüce Allah';a karşı kendisi sorumludur.Kimse,kimsenin yerine mezarına giremez.

Eskiden Gaziantep ve diğer şehirlerde Ramazan aylarında açık olan Lokantaların camekanlı bölümüne siyah bez çekilirdi.Buradaki  düşünce;diğer vatandaşlara duyulan saygı ve hoşgörüdür.

Türkiye Cumhuriyeti :Farklı kültürlere sahip insan topluluklarının ortak bir kültür etrafında toplanması ile kurulmuş bir devlettir.Farklılıklar,zenginliklerimizdir.Bir arada yaşamanın temel koşulu uzlaşmadır.

Yükselen toplumlar:Kültürler arası farklılıklara saygı gösteren toplumlardır.RAMAZAN  geliyor.Güzel bir Ramazan ayı geçirmek için,birbirimize anlayış ve hoşgörü ile yaklaşarak güzel bir Ramazanı idrak etmeyi ümit ediyorum.

 

Mevlanın buyurduğu gibi:"Bu yol ümitsizlik yolu değil,kim olursan gel."