Bir kimsenin kastından bahsedilebilmesi için gerçekleştirdiği hareketin unsurlarını, neye neden olacağını, yani neticesini, kime karşı gerçekleştirdiğini bilmesi ve buna rağmen hareketini gerçekleştirerek neticeyi istediğinin ortaya koyulması gerekir. O halde, bir kimsenin bu hastalıkla bağlantılı olarak kastından bahsedebilmek için, en başta virüsün kendinde olduğunu bilmesi gerekir. Korona virüsünü taşıdığını bilmesi için ise, kendisinde bu virüsle ilgili tetkikler yapılmalı ve taşıdığı bulgusuna ulaşılması gerekmektedir. Sonucu pozitif çıkan kimsenin karantinaya alınacağı dikkate alındığında, bu kişinin başkalarına kasten bulaştırmasının pek mümkün olmadığını düşünebiliriz.

Ancak böyle bir imkanın bulunmadığı zamanda, kişinin kendisinde bu virüsün bulunduğunu bildiği halde bulaşmasını önleyici tedbirler almaması, kişinin olası kastını ortaya koyabilir. Kendisinde korona virüsü bulunan kimsenin başkalarına bu virüsü bulaştırması oldukça kolay olduğundan, yani neticenin gerçekleşmesi muhtemel olduğundan, bu kimsenin meydana gelecek neticelerden sorumluluğunun olası kast düzeyinde olduğunu ifade edebiliriz. Ancak kamuoyuna yansıyan ve Belçika’da bir metroda gerçekleştiği iddia edilen bir videoda, maskeli kişinin elini ağzına götürüp sonra, tutamaç olarak kullanılan direklere elini sürdüğü görülmektedir. Şayet bu kişi korona virüsü taşıyor ise kastından; belirtilerini taşıyor ise olası kastından bahsedilebilir. Kasten öldürme hükümleri bu nedenle uygulanabilir. 

Bu nedenle bu hastalığın yayılması ve korunmamasında cezai sorumluluklar bu şekilde doğabilecektir.