Zihinsel engelli bireyler için öğrenme ortamlarını eğlenceli hale getirecek, öğrenmeye olan ilgi ve isteklerini artıracak yöntemlerden biri de müzik terapi yöntemidir. Müzik terapi yöntemi ile, basit ve eğlenceli bir uygulama sayesinde bireyi yormadan, sıkmadan ve korkutmadan birçok beceriyi öğretmek mümkündür. Müzik terapi, fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal pek  çok alanda gelişimi desteklemek için müzik ve seslerin organize bir biçimde kullanılmasıdır.

 

Müzik terapi bir profesyonel disiplindir, terapötik amacı başarmak için müziği kullanır. Özel eğitimde müzik terapi fonksiyonel olarak kullanıldığında özel eğitim amaçlarına ulaşmak ve onları artırmak için müzik geleneksel öğretim metoduna bir alternatiftir. Müzik terapi başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerde müzikal psikolog ve eğitimciler tarafından sık sık psikoterapi gibi diğer yöntemlere ek olarak kullanılmaktadır.

 

Müzik terapi, kurumsal, eğitsel ve tıbbi çerçevede pek çok çocuk, genç ve yetişkinler için kullanılabilecek bir yöntemdir. Müzik terapi, zihin engelli çocuklarda, akademik ve sosyal becerilerin öğretilmesinin yanı sıra davranış bozukluklarında, hiperaktivite  ve öğrenme bozukluklarında bir çok engel grubunda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca hareket ve duyu sistemleri ile ilgili yetersizliklerin giderilmesine, dikkat ve motivasyon gibi zihinsel becerilerin kuvvetlendirilmesine ve  iletişim yeteneğinin gelişmesine yardımcı olabilmektedir.

 

Zihinsel engellilerin yanı sıra, müzik terapi psikiyatrik hastalarda, yaşlılarda, darülaceze bakımında, tramboz  tedavisinde ve nöroloji alanında, süreğen hastalığı olan çocuklarda, hastanede yatan çocuklar için operasyon öncesi yurtdışında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Müzik terapi otistik çocukların iletişiminde ve eğitiminde eşsiz bir yoldur. Tedavi ve öğrenim aracı olarak etkililiği iki farklı terapi ve eğitim çerçevesi  sağlayabilme yeteneğinden gelmektedir. Müzik tutarlı, istikrarlı ve tahmin edilebilir bir çevre sağlayabilmektedir.

 

Özellikle grup müzik terapi seansları otomatik olarak kişiler arası etkileşim yaratmaya yardımcı olur. Grup etkinlikleri içinde müzik terapi çalışmalarının yapılması yoluyla, toplum içinde bir şeyler yapabilme, kendi dışındaki insanlarla birlikte bir şeyler paylaşabilme duygusunu kazanırlar.

Zihinsel engelli bireyler için öğrenme ortamlarını eğlenceli hale getirecek, öğrenmeye olan ilgi ve isteklerini artıracak yöntemlerden biri de müzik terapi yöntemidir. Müzik terapi yöntemi ile, basit ve eğlenceli bir uygulama sayesinde bireyi yormadan, sıkmadan ve korkutmadan birçok beceriyi öğretmek mümkündür. Müzik terapi, fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal pek  çok alanda gelişimi desteklemek için müzik ve seslerin organize bir biçimde kullanılmasıdır.

 

Müzik terapi bir profesyonel disiplindir, terapötik amacı başarmak için müziği kullanır. Özel eğitimde müzik terapi fonksiyonel olarak kullanıldığında özel eğitim amaçlarına ulaşmak ve onları artırmak için müzik geleneksel öğretim metoduna bir alternatiftir. Müzik terapi başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerde müzikal psikolog ve eğitimciler tarafından sık sık psikoterapi gibi diğer yöntemlere ek olarak kullanılmaktadır.

 

Müzik terapi, kurumsal, eğitsel ve tıbbi çerçevede pek çok çocuk, genç ve yetişkinler için kullanılabilecek bir yöntemdir. Müzik terapi, zihin engelli çocuklarda, akademik ve sosyal becerilerin öğretilmesinin yanı sıra davranış bozukluklarında, hiperaktivite  ve öğrenme bozukluklarında bir çok engel grubunda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca hareket ve duyu sistemleri ile ilgili yetersizliklerin giderilmesine, dikkat ve motivasyon gibi zihinsel becerilerin kuvvetlendirilmesine ve  iletişim yeteneğinin gelişmesine yardımcı olabilmektedir.

 

Zihinsel engellilerin yanı sıra, müzik terapi psikiyatrik hastalarda, yaşlılarda, darülaceze bakımında, tramboz  tedavisinde ve nöroloji alanında, süreğen hastalığı olan çocuklarda, hastanede yatan çocuklar için operasyon öncesi yurtdışında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Müzik terapi otistik çocukların iletişiminde ve eğitiminde eşsiz bir yoldur. Tedavi ve öğrenim aracı olarak etkililiği iki farklı terapi ve eğitim çerçevesi  sağlayabilme yeteneğinden gelmektedir. Müzik tutarlı, istikrarlı ve tahmin edilebilir bir çevre sağlayabilmektedir.

 

Özellikle grup müzik terapi seansları otomatik olarak kişiler arası etkileşim yaratmaya yardımcı olur. Grup etkinlikleri içinde müzik terapi çalışmalarının yapılması yoluyla, toplum içinde bir şeyler yapabilme, kendi dışındaki insanlarla birlikte bir şeyler paylaşabilme duygusunu kazanırlar.