TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2020 verilerini paylaştı

2020 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 758 bin 279 olan Erzurum’da nüfus toplamı içinde genç nüfus oranı yüzde 19 olarak açıklandı.

Büyütmek için resme tıklayın

TÜİK İstatistiklerle Gençlik, 2020 verilerini paylaştı. 2020 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 758 bin 279 olan Erzurum’da nüfus toplamı içinde genç nüfus oranı yüzde 19 olarak açıklandı. Genç nüfus oranı bakımından Türkiye ortalamasını geçen il, Doğu Anadolu Bölgesinde 6, Türkiye illeri sıralamasında ise 11’inci sırayı aldı.

Erzurum Verileri

TÜİK İl ve cinsiyete göre genç nüfus ve genç nüfusun il toplam nüfusu içindeki oranı, 2020 sonuçlarında, 758 bin 279 nüfuslu Erzurum’da 144 bin 25 gencin bulunduğu kaydedildi. Genç nüfusun 71 bin 353’ünü erkekler, 72 bin 672’sini ise kadınlar oluşturdu. Nüfus toplamı içinde genç nüfus sayısı yüzde 19’luk pay oluşturdu.

Bölgesel Veriler

TÜİK verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 1 milyon 74 bin 620 nüfuslu KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 200 bin 785, 2 milyon 192 bin 453 nüfuslu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 421 bin 170, 6 milyon 61 bin 837 nüfuslu Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında da 1 milyon 151 bin 434 genç bulunuyor.

Erzurum’un Genç Nüfus Payı

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’da yaşamını sürdüren genç nüfus KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 71,73, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 34,19, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 12,50, Türkiye toplamında ise yüzde 1,11’lik pay gösterdi.

Bölge İlleri Sıralaması

Erzurum genç nüfus oranı bazında bölgesinde 6’ıncı il oldu. Genç Nüfus oranı yüzde olarak Hakkari’de 23.4, Ağrı’da 21.1, Muş’ta 20.7, Van’da 20.7, Bitlis’te 20.2, Iğdır’da 19.1, Erzurum’da 19, Kars’ta 18.7, Bingöl’de 17.8, Erzincan’da 17.3, Elazığ’da 16.4, Ardahan’da 16.4, Malatya’da 16.1 ve Tunceli’de 12.9 olarak kaydedildi.

Türkiye İlleri Sıralaması

Erzurum genç nüfus oranı kaydında ülke illeri sıralamasında 11’inci oldu. TÜİK verilerine göre, Ülkede genç nüfus oranının en yüksek çıktığı 20 il, Hakkari, Şırnak, Siirt, Ağrı, Muş, Van, Batman, Bitlis, Bayburt, Mardin, Şanlıurfa, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Kars, Kilis, Bingöl, Gaziantep, Adıyaman ve Erzincan olarak sıralandı.

İstatistiklerle Gençlik, 2020

Türkiye nüfusunun yüzde 15,4’ünü genç nüfus oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4’ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Genç Nüfus Yaş Grubu

Genç nüfusun yüzde 31,3’ünün 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü. Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2020 yılında genç nüfusun yüzde 28,6’sının 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,8’inin 18-19 yaş grubunda, yüzde 31,3’ünün 20-22 ve yüzde 20,4’ünün ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Yaş Grubuna Göre Genç Nüfus Oranı, 2020

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1’e düşeceği öngörüldü.

AB ülkeleri ve Türkiye

Türkiye’nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü. Türkiye’nin genç nüfus oranının yüzde 15,4 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2020 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 12,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İrlanda, yüzde 12,5 ile Danimarka ve yüzde 12,3 ile Hollanda olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 8,8 ile Bulgaristan, yüzde 9,0 ile Çekya ve yüzde 9,1 ile Letonya olduğu görüldü.

İller

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. ADNKS sonuçlarına göre 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Beklenen Yaş Süresi

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki genç nüfus için 64,6 yıl oldu. Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu.

Çalışma Çağı ve Gençlik

Türkiye’de çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki gençler için kalan yaşam süresinin ortalama 64,6 yıl, erkekler için 62,0 yıl ve kadınlar için 67,3 yıl olduğu görüldü. Diğer bir ifade ile 15 yaşına ulaşan genç kadınların genç erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi.

Genç Evli Oranı

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 4 katından fazla oldu. Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2020 yılında yüzde 96,1’inin hiç evlenmemiş, yüzde 3,8’inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1’inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 84,1’inin hiç evlenmemiş, yüzde 15,5’inin resmi nikahla evli, yüzde 0,4’ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Eğitim Seviyesi

Evli genç kadınların yüzde 15,1’inin eğitim seviyelerinin eşlerinden yüksek olduğu görüldü. ADNKS sonuçlarına göre genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2019 yılında genç kadınların yüzde 40,4’ünün kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, yüzde 15,1’inin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı yüzde 42,9 oldu.

Genç Kadınlar Ve Okullaşma

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46,3 oldu. Türkiye’de 2018/’19 öğretim yılında yüzde 44,1 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2019/’20 öğretim yılında yüzde 43,4’e düştü. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 41,9’dan yüzde 40,6’ya düşerken kadınlarda yüzde 46,4’ten yüzde 46,3’e düştü.

Eğitim Ve İstihdam

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 28,3 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında yüzde 44,4 iken 2020 yılında yüzde 39,1 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında yüzde 55,9 iken 2020 yılında yüzde 50,1 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 32,6 iken 2020 yılında yüzde 27,5 oldu.

Gençlerde İstihdam Oranı

Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında yüzde 25,4 iken 2020 yılında yüzde 25,3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019 yılında yüzde 22,5 iken 2020 yılında yüzde 22,6 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 30,6 iken 2020 yılında yüzde 30,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26,0 iken 2020 yılında yüzde 28,3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında yüzde 18,3 iken 2020 yılında yüzde 21,2 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 34,0 iken 2020 yılında yüzde 35,7 oldu.

Kurumsal Olmayan Genç Nüfusun İşgücü Durumu

İstihdamdaki gençlerin yüzde 51,0’ı hizmet sektöründe yer aldı. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 iken 2020 yılında yüzde 29,2’ye düştü. Genç erkeklerde istihdam oranı 2019 yılında yüzde 43,4 iken 2020 yılında yüzde 38,8 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 22,6 iken 2020 yılında yüzde 19,2 oldu.

Sektörlere Göre Genç Nüfusun İstihdamı

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20,7’sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3’ünün sanayi sektöründe, yüzde 51,0’ının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 19,3’ünün tarım sektöründe, yüzde 32,9’unun sanayi sektöründe, yüzde 47,8’inin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 23,9’unun tarım, yüzde 18,5’inin sanayi, yüzde 57,6’sının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Genç Nüfusun Obezite Oranı Arttı

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2016 yılında 15-24 yaş arası genç nüfusta obezite oranı yüzde 3,8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 4,6 oldu. Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 3,5 iken bu oran 2019 yılında yüzde 4,8’e, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 4,1 iken 2019 yılında yüzde 4,5’e yükseldi.

Düşüş Süreci

Diğer taraftan, 2016 yılında genç nüfusta normal kilolu olanların oranı yüzde 66,4 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3 oldu. Normal kilolu genç nüfus oranı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 69,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 64,3, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 63,6 iken 2019 yılında yüzde 64,3 oldu.

Türkiye Sağlık Araştırması

Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-24 yaş arası gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı yüzde 48,2 iken bu oran 2019 yılında yüzde 40,3’e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 47,9 iken bu oran 2019 yılında yüzde 37,9, genç kadınlarda ise 2016 yılında yüzde 48,5 iken 2019 yılında yüzde 42,7 oldu.

Sebze Tüketimi

Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı azaldı. Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 2016 yılında 15-24 yaş arası gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı yüzde 56,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 49,1’e düştü. Gençlerde günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde 2016 yılında yüzde 53,9 iken bu oran 2019 yılında yüzde 44,7, genç kadınlarda 2016 yılında yüzde 58,3 iken 2019 yılında yüzde 53,7 oldu.

Ölüm Sebepleri

Gençler en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti. Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre; 2019 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 37,4’ü dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 10,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada yüzde 8,6 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Cinsiyete Göre Ölüm Nedenleri

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 39,9, genç kadınların oranı yüzde 31,0 oldu. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı yüzde 8,1, genç kadınların oranı yüzde 14,9 oldu.

Sağlık Ve Memnuniyet

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 84,6 oldu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2019 yılında yüzde 68,3 iken 2020 yılında yüzde 67,5 oldu. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2019 yılında yüzde 88,0 iken 2020 yılında yüzde 84,6’ya düştü. Bu oran 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 86,9, genç kadınlarda ise yüzde 82,2 oldu.

Gençlerin Yüzde 47,2’si Mutlu Olduğunu Belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56,7 iken 2020 yılında yüzde 47,2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41,4, genç kadınlarda ise yüzde 53,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin Genel Mutluluk Düzeyi, 2019, 2020

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 48,0 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 24,6 ile başarı, yüzde 15,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 41,9 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28,0 ile başarı ve yüzde 12,7 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 21,1 ile başarı ve yüzde 18,6 ile sevgi takip etti.

İş Memnuniyeti

Gençlerin yüzde 77,1’i işinden memnun olduğunu belirtti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77,1’i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48,1’i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75,9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48,8 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80,4 ve yüzde 46,5 olarak gerçekleşti.

Eğitim Memnuniyeti

Gençlerin yüzde 59,5’i almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 59,5’i şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 58,9 iken genç kadınlarda yüzde 60,2 oldu.

İnternet Kullanımı

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 93,0 oldu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2019 yılında yüzde 92,4 iken 2020 yılında yüzde 93,0 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2019 yılında yüzde 96,1 iken 2020 yılında yüzde 95,0 olurken genç kadınlarda 2019 yılında yüzde 88,6 iken 2020 yılında yüzde 91,0 oldu.

23 May 2021 - 10:34 Erzurum- Gündem

Son bir ayda gaziantepgunes.com sitesinde 309.106 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Güneş Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Güneş Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Güneş Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Güneş Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.