DESTEK İSTEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya'nın da yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya'nın da yer aldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM heyetini Vahdettin Köşkü’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sektörel sorunları anlatarak destek istediler. Görüşmeden memnun ayrılan Altunkaya ve Kaplan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’yeteşekkür ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki TİM üyelerini, Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni ihracat seferberliğinde yol haritasını sunulduğu toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM sektör kurulları başkan ve üyelerinin katımdı. Toplantıda TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan sektörleriyle ilgili sorunları dile getirerek çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istediler. Toplantının verimli geçtiğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan kendi sektörlerinin ihracatta yaşadığı sorunları dile getirdiklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerini dikkatle dinlediğini ve dile getirilen sorunların çözümü için gerekli her türlü desteği vereceğini ifade ettiğini sözlerine eklediler. Hububat Sektörü Ortalama 7 Milyar Dolarlık İhracatla Ülkemize Katkı Sağlıyor

TİM Başkanı İsmail Gülle ve diğer TİM sektör kurulu başkanlarının da katıldığı toplantıda TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya sektörleriyle ilgili sorunları şöyle dile getirerek “Sayın Cumhurbaşkanım, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörümüz yurt içindeki büyük potansiyeline ilaveten her yıl 7 milyar doların üzerinde ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi de sağlayan sektörlerimizden birisidir. Pandemi sürecinde önemi daha da fazla hissedilen sektörümüz, yurt içindeki temel gıda ihtiyacını layıkıyla karşılarken, oldukça yüksek oranlı ihracat artışıyla da ülkemize hizmet etmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, sektörümüzle ilgili bazı hususları zatıâlinize arz etmek isteriz. Tüm ihracatçılarımızın karşılaştığı temel sıkıntılardan biri, Türk Parası Kıymetini Korumaya Dair 32 Sayılı Karar’a eklenen ihracat bedelinin yurda getirilmesine yönelik hükümlerden kaynaklanmaktadır. Zor koşullarda üretim ve satış yapan ihracatçılarımız ihraç bedellerinin takibini layıkıyla yapmakta ve bu bedelleri yurda getirmek için her türlü tedbiri almaktadırlar. Bu uygulama hem firmaların muhasebe işlemlerinde sorunlar doğurmakta hem de ihraç bedelinin tahsil edilememesi durumuyla karşılaşıldığında para kaybının yanı sıra cezai müeyyide ile de karşılaşmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, bu düzenlemenin yeniden ele alınmasında yarar görülmektedir” dedi.

Suudi Arabistan Sektörümüz İçin Önemli Bir Pazar

Başkan Altunkaya Suudi Arabistan’da Türk mallarına yönelik uygulanan keyfi uygulamaları da dile getirerek “Sayın Cumhurbaşkanım; gıda sektörümüzün önemli pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan’ın son dönemde Türk ürünlerine yönelik keyfi uygulamaları bu ülkeye yönelik ihracatımıza zarar vermektedir. Devletimizin bu konunun çözümü noktasındaki girişimlerinin sektörümüzün geleceği açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Başta buğday olmak üzere sektörün temel hammaddelerindeki arz istikrarını ve sürekliliğini sağlamak üretim ve ihracat için temel koşullardan birisidir. Bu çerçevede Toprak Mahsulleri Ofisi’nin stoklarının yeterli derecede artırılması ve fiyat düzenleme mekanizmasının bu kuruluş üzerinden yürütülmesinde yarar görülmektedir. Başka kuruluşların ve özel sektörün yüksek hacimli alım yapmalarının çiftçiye de sektöre de yararının sınırlı olacağı düşünülmektedir. İhracatçılarımız ve ülkemiz için oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bu hususların çözümü konusunda zatıâlinizin kıymetli yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi umuyoruz” dedi. Pandemi Sürecinde Halı İhracatında Artış Devam etti

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’da Türk halı sektörüyle ilgili sorunları dile getirerek “Sayın Cumhurbaşkanım, Halı sektörümüz 2019 yılında 2,5 milyar doların üzerinde ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi sağlayan sektörlerimizden birisidir. Sektörümüz pandemi sürecine rağmen ihracat artışını sürdürerek ülkemize hizmet etmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, sektörümüzle ilgili bazı hususları zatıâlinize arz etmek isteriz: Dost ve kardeş Azerbaycan’la siyasi, kültürel ve insani olarak sahip olduğumuz ilişkilerimizin ticari anlamda da gelişmesinde yarar görülmektedir. Bu çerçevede, Azerbaycan’ın Rus ve eski Sovyet Bloku ülkelerine gümrüksüz ithalat imkanı tanımış olduğu halde ülkemizden yaptıkları ithalatta yüksek oranlı vergiler uygulamasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Örneğin halı sektöründe %15; oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır. Bu sorunun çözülmesi durumunda Orta Asya ülkelerine olan ihracatımızın da hızla artacağı düşünülmektedir” dedi

Suudi Arabistan’la İlgili Sorunlara Çözüm Arıyoruz

Başkan Kaplan son zamanlarda ihracatçıları olumsuz etkileyen Suudi Arabistanla ilgili konuları da gündeme getirerek “Halı sektörümüzün önemli pazarlarından birisi olan Suudi Arabistan aynı zamanda sektörümüzün en önemli hammadde tedarikçisi durumundadır. Son dönemde bu ülkeyle yaşanan sorunlar sektörümüz açısından ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ülkeyle yaşanan sorunların çözülmesinde hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından yarar olduğunu düşünüyoruz. İhracatçılarımız ve ülkemiz için oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bu hususların çözümü konusunda zatıâlinizin kıymetli yardımlarınızı esirgemeyeceğinizi umuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanımızla Görüşmelerimiz Verimli Geçti

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan’ın dile getirdiği sektörel sorunları dikkatle dinleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunların çözümü için gerekli her türlü desteği vereceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini büyük bir dikkatle dinlediğini ve iletilen sorunların yakın bir sürede çözüme kavuşturulacağına inandıklarını ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’ye teşekkür ettiler.

Altunkaya'nın teklifine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Mardin-Midyat Karayolunun yapılmasını istedi.Erdoğan yolun yapımı noktasında bakanlara talimat verdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mardin-Midyat Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yönetimi ile ihracatçıların sorunların anlatmak ve destek istemek amacı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mardin-Midyat yolunun tamamlanmasını istedi.

Gaziantep’te iş hayatını sürdüren ve her fırsatta Mardin sorunlarına da sahiplenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracatçıların temel sorunlarını anlattıktan ve destek talebinin ardından, Mardin-Midyat Karayolunun yapılması talebinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Altunkaya "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile görüşmemizde, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan da hazır bulundu. İhracatçılar ile ilgili sorunlarımızı anlattıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımıza 60 km’lik Mardin-Midyat yolunun yapılmasını istedim. Cumhurbaşkanımız 'Mahsum bey, Midyat’ın yolu var, herhalde uzun süredir

gitmedin' dedi. Ben de yolun kötü olduğunu söyledim. 'Duble yol istiyorsun' dedi ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ile gerekli görüşmenin yapılmasını istedi. Cumhurbaşkanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile de daha önce görüştüğünü ifade eden Altunkaya, Mardin-Midyat yolunun önümüzdeki yıl içinde tamamlanması için girişimlerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

#

21 Kas 2020 - 00:00 - Yaşam

Son bir ayda gaziantepgunes.com sitesinde 185.117 gösterim gerçekleşti.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Güneş Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Güneş Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Güneş Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Güneş Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Gaziantep Markaları

Gaziantep Güneş Gazetesi, Gaziantep ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (342) 230 36 36
Reklam bilgi