Bilfen'den LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 Haziran'a ertelenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için mayıs ayı örnek soru kitapçığının ilkini yayımladı. LGS sorularının nasıl olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS'ye girecek öğrenciler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçıkları, birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlanmaya devam ediliyor.

Peki sınava son bir ay kala eğitimciler bu soruları nasıl yorumladı? Öğrenciler için hangi uyarılarda bulundu? Sınava hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Bilfen İlköğretim Kurumları Bölüm Başkanları her branş için ayrı ayrı değerlendirme yaptı ve sınava hazırlanan öğrencilere önerilerde bulundu.

LGS’DE TÜRKÇE

MEB tarafından uygulanacak 2020 LGS’nin içinde bulunduğumuz süreç sebebiyle sadece 1.dönem konularını içereceğini biliyoruz. Bu durumun Türkçe dersi adına çok büyük bir değişiklik yaratmadığını söyleyebiliriz. Önemli bir bölümünü anlam bilgisi konularının oluşturduğu Türkçe sınavında öğrencilerimiz “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlu olacaklar. LGS ile “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” sorunlarının da Türkçe dersi kapsamında sınava dahil edilmiş olması dersimiz adına önemli bir değişiklik yaratmıştır.

Uygulanan sınavlara ve MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara baktığımızda soruların öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığını söyleyebiliriz. Paragraf soruları için daha uzun metinler seçildiğini, bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesinin istendiğini görüyoruz. Bu durum öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerektirmektedir. Sınavdaki görsel yorumlama, sözel mantık ve muhakeme soruları üst düzey bilişsel becerileri kullanabilmeyi gerektirirken sorularda kullanılan kavram haritaları, zihin haritaları, karikatürler, fotoğraflar, resimler; öğrencilerin bu tarz soruları cevaplarken özellikle çıkarım yapma, eleştirel düşünme, analiz etme, akıl yürütme gibi becerileri kullanmalarını gerekli kılmaktadır.

Öğrenciler, Türkçe sorularını çözerken sahip oldukları kültürel birikimi kullanabilmeli, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla ilişkilendirme yapabilmelidir. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında beslemeleri gerekmektedir. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler. Soru çözerken tüm derslerde olduğu gibi süreci baştan sona analiz ederek ve soruda verilen tüm verileri detaylıca inceleyerek çözüme gitmeye çalışmalılar. Okuduğunu anlama ve yorumla üzerine inşa edilmiş bir Türkçe sınavına hazırlanırken elbette çok soru çözmek de son derece önemlidir. Son dönemde özellikle yapacakları konu tekrarlarını da yanlış yaptıkları sorulara göre belirlemeli ve kısa konu tekrarları ile eski bilgilerini sürekli tazelemelidirler.

LGS’DE MATEMATİK

İlk olarak 2018 yılında uygulanan LGS’nin, öğrencilerin yaş seviyesinin üzerinde olduğunu gözlemlemiştik. 2019 yılında gerçekleştirilen sınavda ise sınav süresinin olması gerektiği gibi uzatıldığını ve seçilen soruların öğrencilerin yaş düzeylerine uygun bir şekilde hazırlanmış olduğunu gördük. Bu yıl yayımlanan MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk derecesinin 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yıl yapılacak sınavın da son sınava benzeyeceği ipucunu bizlere veriyor.

Burada en önemli referans kaynağımız, önceden her ay bir kez yayımlanan fakat içinde bulunduğumuz olağanüstü süreçten dolayı artık ayda iki set hâlinde çıkarılan MEB örnek sorularıdır. Öğrencilerimizin bu soruları itina ile çözmeleri, önemli tavsiyelerimizden biridir. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru “EBA TV” ile ilgili idi. Bu anlamda, öğrencilerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz.

Son olarak öğrencilerimize, sınava kadar kalan zaman diliminde kısa konu tekrarları yapmalarını, akabinde sınav kazanımlarını içeren soruları süre tutarak çözmelerini ve sonucuna ulaşamadıkları sorularla ilgili mutlaka eksiklerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

LGS’DE İNGİLİZCE

Yaşanan pandemi dolayısı ile bu yıl öğrencilerimiz MEB’in yapmış olduğu açıklama doğrultusunda LGS’de 1.dönem yüz yüze eğitimde öğretilen konu ve kazanımlardan sorumlu olacaklardır. İngilizce dersi için LGS’de MEB kitabında bulunan ilk 5 üniteden hazırlanmış sorular yer alacaktır. Öğrencilerimizin işlenen konuların düzenli bir şekilde tekrarını yapıp o konuların pekiştirilmesi amacıyla test çözmeleri gerekmektedir.

LGS’ de İngilizce testi geçmiş yıllardan farklı olarak öğrencilerin okuduğunu anlama, verilen tablo, grafik ve görselleri yorumlayabilme becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmektedir. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test edilmektedir. Bu nedenle metin sorularında öğrencilerin kolay çıkarım yapabilmeleri için zaman buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalarını öneriyoruz. Okudukları kitap ve makalelerde bir kelimeyi farklı bağlamlarda görmeleri öğrencilerimizin bir kelimenin anlamını kalıcı bir şekilde öğrenmelerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmelerini sağlar.

Sınavda kelime bilgisi çok önemli olduğu için öğrencilerin tekrar yaparken MEB kitabındaki ünitelerde yer alan hedef kelimeler konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. 8.sınıfta İngilizce dersi için sistematik olarak test çözümünün yanı sıra sarmal bir şekilde hazırlanmış kaynakları kullanarak kelime tekrarı yapmaları çok değerlidir. Ayrıca MEB tarafından düzenli olarak paylaşılan örnek sorular da çözülerek bu süreçteki hazırlıklar pekiştirilebilir.

FEN SORULARINDA ANALİZ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

2019 - 2020 Öğretim yılında Fen Bilimleri müfredatının değişmesi ile 8.sınıf öğrencilerimizin sınavda sorumlu olduğu üniteler ve alt konular şöyle sıralanmaktadır:

1. Ünite: Mevsimler ve İklim

• Mevsimlerin Oluşumu

• İklim ve Hava hareketleri

2. Ünite: DNA ve Genetik Kod

• DNA ve Genetik Kod

• Kalıtım

• Mutasyon ve Modifikasyon

• Adaptasyon

• Biyoteknoloji

3. Ünite: Basınç

4. Ünite: Madde ve Endüstri

• Periyodik Cetvel

• Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

• Kimyasal Tepkimeler

• Asitler ve Bazlar

MEB’in uygulamış olduğu sınavlar ve yayımladığı örnek sorular incelendiğinde Fen Bilimleri sorularının taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülmüştür. Öğrenclerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri geliştirmeleri, çevreleri hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri ve fen okuryazarlığı kazanmış olmaları bu sınavda daha fazla önem taşımaktadır. Fen Bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına transfer edip yorumlayabilen, popüler bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri güncel olarak takip eden öğrencilerin sınavda avantajlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Sınava kadar olan süreçte öğrencilerimizin bahsettiğimiz gibi grafik, deney ve yoruma dayalı sorular çözmesi, bu tarz sorularla daha sık karşılaşması sınavdaki soruları çözmesini kolaylaştıracaktır. Bu soruların çözümüne yaklaşırken soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tablolardaki verileri yorumlayıp seçeneklerdeki ifadeleri doğru analiz etmeleri gerekir. Soruları çözerken kalem kullanmak ve analiz yapmak öğrencilerin çeldiricilere düşmemesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sorunun seçeneklerindeki çeldiricilerin güçlü olma ihtimaline dair bütün seçenekleri okumak gerekir. Bu analizi yaparken süreyi de etkin kullanmak öğrencinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşımaktadır.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ

2020 LGS’de öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden sorumlu oldukları üniteler:

1. Ünite: “Bir Kahraman Doğuyor”

2. Ünite :“Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar”

3. Ünite : “Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!” dür. ( 3. Ünitenin 6. ve 7. kazanımları hariç)

Öğrenciler bu üç üniteden toplam 17 kazanımdan sorumlu olacaklardır.

LGS’de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden; kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil neden – sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer edebilme-analiz edebilme- becerisini ölçen sorular yer alacağı düşünülmektedir.

Ünitelerin kazanımları, kavram bilgisi, harita okuma becerisi ve neden sonuç önemini ortaya koymaktadır.

• Verilen bilginin edinilmiş olan kavram bilgisi ile ilişkilendirilmesi ( Genelge ve kongre kararlarının , ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik kavramları ile ilişkilendirilmesi vb.)

• Olay - sonuç örüntüsü ( Hıyanet- i Vataniye Kanunu ya da Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanma nedeni ve ortaya çıkardığı sonuçlar vb.)

• Parçada verilen bilgilerin analiz edilebilmesi (Mustafa Kemal’in okul hayatı ya da askerlik hayatından kişilik özelliklerine ulaşılması vb. )

• Olayların neden-sonuç ilişkilerinin harita üzerinde değerlendirilebilmesi (I. Dünya Savaşı cephelerinin açılma nedenleri vb.) sorularda sorgulanacak başlıca alanlar olacaktır.

Sınav hazırlık sürecinde öğrencilere tavsiyeler;

• "Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli"

• Konuya ait kavramlar iyi öğrenilmeli

• İlgili konularda harita okuma becerisi pekiştirilmeli

• Neden – sonuç ilişkisinden hareketle olaylar doğru analiz edilmeli

• MEB tarafında yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli

• Deneme sınavı çözülüp, yanlış yapılan soruların ait olduğu konularda tekrar çalışması yapılmalı

Sorular çözülürken;

• Verilen bilginin doğru okunması ve anlaşılmasına

• Soruda verilen yönergeye göre çözüme ulaşılmasına

• Tüm seçeneklerin mutlaka okunmasına dikkat edilmelidir.

LGS’DE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bu sene uygulanacak LGS’de 8. sınıf öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 1. dönem müfredatı olan 1 ve 2. ünitenin tamamından, 3. üniteden de 2 konu başlığı olmak üzere, toplam 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. Sınavın özellikle bu ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağını öngörmekteyiz.

Dolayısıyla sınava az bir zaman kala öğrencilerimizin özellikle bu ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hâkim olmalarını, özellikle güncel olayları takip etmelerini, güncel hayatın içindeki olayların dersimizle bağlantısını kurmalarını (mesela küresel olarak içinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde insanların, ülkelerin birbirine yardım etmeleri ya da içinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde verdiğimiz zekâtlar, fitreler, yine evrensel yasalar çerçevesinde değerlendirebileceğimiz çevremizde meydana gelen olaylar vb.) ve bol bol soru çözmelerini tavsiye etmekteyiz.

Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

#

21 May 2020 - 00:00 - Eğitim

Son bir ayda gaziantepgunes.com sitesinde 263.677 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Güneş Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Güneş Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Güneş Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Güneş Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.