ÖLÜME, DAVETiYE ÇIKARDILAR

Mahkeme, olay mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vererek, duruşmayı 5 Temmuza erteledi. Duruşmada ise olayın, göz göre göre, ölüme davetiye çıkarıldığı dile getirildi.

Büyütmek için resme tıklayın

Akkent Cami inşaatı iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan davasında karar çıkmadı. Duruşmada olay tarihinde  İmar ve Fen İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı olarak görev yapan Aslettin Yıldız ile İmar ve Ruhsat müdürü Ayşe Fatma Topuz’un da aralarında bulunduğu 6 tanık dinlendi.

Duruşmada söz alan Korkut Küçükcan’ın eşi Zeynep Küçükcan “ Eşim Korkut’un ölümünün gerçek sorumlusu olan Şahinbey Belediyesi Başkan ve yetkililerinin bu davada sanık olması gerekirken tanık olarak yargılanması son derece üzücüdür. Danıştay verdiği hukuka aykırı karar ile eşimin ölümünün gerçek sorumluları olan Şahinbey Belediyesi yetkililerini koruma altına alarak adalet karşısında hesap vermekten kaçırdı. Umarım Adalet geç de olsa tecelli eder “dedi. 

Şahinbey ilçesi’nde bulunan Akkent Cami inşaatı iskelenin çökmesi sonucu,  inşaat mühendisi Korkut Küçükcan’ın hayatını kaybetmesi nedeniyle, 6 sanık hakkında bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak suçundan , 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 3. duruşması yapıldı.  Duruşmada olay tarihinde  İmar ve Fen İşlerinden Sorumlu Başkan yardımcısı olarak görev yapan Aslettin Yıldız ile İmar ve Ruhsat müdürü Ayşe Fatma Topuz’un da aralarında bulunduğu 6 tanık dinlendi. 

YILDIZ: BENİM GÖREV ALANIMDA DEĞİLDİR. BELEDİYEDEN SORULSUN

Şahinbey Belediyesinde İmar ve Ruhsat Müdürü olarak görev yapan Aslettin

Yıldız çapraz sorgu sırasında katılan Zeynep Küçükcan’ın avukatı Dilek Helvacı

tarafından kendisine yöneltilen “Mülkiyeti ve yüklenicisi Şahinbey

Belediyesi olan Akkent Camiinin ruhsatsız, projesiz inşa edilmesinden kiminsorumlu olduğu; Kazadan kısa bir süre önce kubbeye yaklaşık 60 ton beton

dökülmesi nedeniyle zaten standartlara aykırı inşa edilen ahşap iskelenin

çökme riski altında olduğu sahada görevli mühendisler tarafından kendilerine

defalarca iletilmesine rağmen mühendis Korkut Küçükcan’ın ölçüm yapmak

için niçin göz göre buraya gönderildiği ve Korkut Küçükcan’ın göçük altında

bulunduğu sırada Şahinbey Belediyesi tarafından niçin gece yarısı apar topar

parselasyon değişikliği yapılarak, tapuya tescil edildiği” şeklindeki sorulara “

Bunlar benim görev alanımda değildir. Belediyeden sorulsun” şeklinde yanıtlar

verdiği görüldü.

TOPUZ: RUHSAT KAZADAN SONRA ALINDI

Şahinbey Belediyesi İmar ve Ruhsat Müdürü Ayşe Fatma Topuz’da, çapraz

sorgu sırasında kendisine yöneltilen aynı doğrultudaki sorulara “Kendisinin

Belediyede sadece imar ve ruhsattan sorumlu müdür olduğunu, kendisinin

görev döneminde mal sahibi ve yüklenici olan Belediyenin herhangi bir ruhsat

başvurusunda bulunmadığı , ancak kazadan sonra Belediye tarafından

başvuruda bulunularak söz konusu inşaatın ruhsata bağlandığı” şeklinde

beyanda bulundu. Tanıklardan Aslettin Yıldız’ın dinlenmesi sırasında Mahkeme

Başkanının “İstemezseniz bu sorulara cevap vermeyebilirsiniz” şeklinde sık sık

hatırlatma bulunmasına Zeynep Küçükcan’ın vekili tepki göstererek “ Tanıklarasoru sorma hakkımızı lütfen engellemeyin” şeklinde beyanda bulunduğu görüldü.

KÜÇÜKCAN: “UMARIM ADALET GEÇ DE OLSA TECELLİ EDER”

Tanıkların dinlenmesinden sonra Korkut Küçükcan’ın eşi Zeynep Küçükcan söz

alarak “ Eşim Korkut’un ölümünün gerçek sorumlusu olan Şahinbey Belediyesi

Başkan ve yetkililerinin bu davada sanık olması gerekirken tanık olarak

yargılanması son derece üzücüdür. Danıştay verdiği hukuka aykırı karar ile

eşimin ölümünün gerçek sorumluları olan Şahinbey Belediyesi yetkililerini

koruma altına alarak adalet karşısında hesap vermekten kaçırdı. Ancak, biz

Anayasa Mahkemesine başvurduk. Umarım Adalet geç de olsa teceli eder “

dedi.


“BU CAMİNİN RUHSATI YOK, PLANI VE PROJESİ YOK”

Duruşmada söz alan Zeynep Küçükcan’ın vekili Dilek Helvacı “ Bir cami düşünün

ki, hem mülkiyeti hem de yüklenicisi Şahinbey Belediyesine ait. Belediye

Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kamuoyunda Akkent Camiinin Türkiye’nin 2.Büyük camisi olacağını övünerek beyan ediyor. Belediye Başkanı

Tahmazoğlu’nun kazadan önce defalarca camiinin denetimine gittiği ve yapımı

ile ilgili bilgi aldığı sosyal medyadaki görüntülerine ilaveten Mahkemede

dinlenen Edecan Firması yetkilisi, şantiye şefi, iskeleci, kalıpçı sanıklar ve

tanıklar tarafından da defalarca doğrulandı. Ancak, bu caminin ruhsatı yok,planı ve projesi yok. Düşünebiliyor musunuz Türkiye’nin 2.büyük camii,

Şahinbey Belediyesi tarafından ruhsatsız, plansız ve projesiz inşaa ediliyor. Bu

da yetmezmiş gibi kazadan kısa bir süre önce söz konusu caminin kubbesine 3

saatte 60 ton beton dökülerek zaten çürük olan ahşap iskelenin üzerindeki

ağırlık daha da artırılarak göz göre ölüme davetiye çıkartılıyor. Bu konuda

mühendis, kalıpçı, iskeleci kazadan kısa süre önce Belediye Yetkililerine

mutlaka inşaatı durdurun ve bu iskeleyi kaldırın diye uyarılarda bulunduklarını

Mahkemede defalarca söylediler.

Zaten 2018 yılında ahşap iskelenin standartlara aykırı olduğu için kaldırılması

gerektiği ve mevzuat gereği mutlaka çelikten imal edilmesi gerektiği, ayrıca

yüksekte çalışırken emniyet kemerlerinin bağlanma noktalarının oluşturulması

gerektiğine dair İVME iş güvenliği uzmanlarının dosyada raporları var. Hatta,

 soruşturmada dinlenen iş güvenliği uzmanları İnşaattaki bu riskler ortadan

kaldırılmadığı için görevden ayrıldıklarını bildiriyorlar. Ancak geldiğimiz noktada

bugüne kadar dinlenen Belediye görevlileri dosyada sanki bu deliller hiç

yokmuş gibi ‘Bilmiyoruz, Görmedik, Duymadık’ diyerek suçu üzerinden atmayaçalışıyorlar. Oysa ki, dosyada mevcut İTÜ; ODTÜ, Üsküdar Üniversitesi

tarafından düzenlenen bilirkişi raporları ve uzman raporlarına ilaveten son

olarak Mahkemece 3 kişilik bilirkişi heyetince düzenlenen raporda da tüm

kusurun Şahinbey Belediyesi Yetkililerine ait olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Biz bu nedenle öncelikle göz göre göre gelen kazanın gerçek sorumluları olan

başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere Fen İşleriMüdürü Ahmet Temizyürek, Yapı Kontrol Mühendisi Faruk Pekşen ile söz

konusu iskelenin kaldırılması gerektiğine dair kazadan bir yıl önce İvme İş

Güvenliği Şirketinde görevli İş Güvenliği Uzmanları Zafer Arısoy ve Hakan

Kızılaslan’ın tanık olarak dinlenilmesini talep ediyoruz. Buna ilaveten müteveffa

Korkut Küçükcan’ın kazadan öne Şahinbey Belediyesi Proje ve Etüd MüdürüŞeyma Gökçek tarafından olay yerine ölçüm yapmak için gönderildiğine vekaza sırasında başında takılı olan baretin kurtarma çalışmaları sırasında AFADgörevlileri tarafından bulunduktan sonra elden ele geçirilerek Şahinbey

Belediyesi Görevlilerince yok edildiğine dair görgü tanıklarının dinlenilmesini

talep ediyoruz. Ayrıca, Korkut Küçükcan’ın göçük altında bulunduğu sıradasabaha karşı Akkent Camiinde imar ve parselasyon değişikliği ve tapuya tescil

işlemlerinin kim tarafından, kimin talimatına istinaden yapıldığı, bu işleme

kimin onay verdiği hususlarının sorulmasını talep ediyoruz “ dedi.

DURUŞMA 5 

TEMMUZ’A ERTELENDİ

Sanık Ahmet Selim Ener’in avukatı ise Akkent Camii inşaatın Edecan inşaattan,

2017 yılında Belediyeye geçtiği tarihten sonra Şahinbey Belediyesi tarafından

ne gibi mal ve hizmet alımlarının yapıldığının sorulmasını talep etti.

Mahkeme kısa bir aranın ardından Zeynep Küçükcan Vekili ile sanıklar

vekillerinin tanık dinletme ve Şahinbey Belediyesine müzekkere yazılması

taleplerinin tümünü reddederek, mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi

yapılmasına karar verdi . Duruşmayı ise 5 Temmuza erteledi.


HELVACI: “MAHKEMENİN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI ŞÜPHE UYANDIRIYOR”

Duruşmadan sonra beyanda bulunan Zeynep Küçükcan’ın vekili Av.Dilek Helvacı “ Mahkemenin, olayın aydınlanmasına doğrudan etki edecek Şahinbey Belediye

Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başta olmak üzere diğer belediye yetkililerinin

 ve görgü tanıklarının dinlenilmesi talebini reddetmesi son derece üzücü ve

düşündürücüdür. Nitekim, duruşma sırasında Mahkeme tarafından , Belediye

Yetkililerine doğrudan soru sorma hakkımızın kısıtlanmaya çalışılması ve

ardından maddi gerçeğe ulaşmak için Mahkemece araştırılması zorunlu

hususların reddedilerek alelacele keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar

verilmesi dikkat çekicidir. Nitekim, keşif tarihinin seçimin hemen ertesi günü

olan 15 Mayıs 2023 tarihine bırakılması Mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığı

hususunda şüphe uyandıran bir hal teşkil etmiştir. Kaldı ki, kazadan sonra

Akkent caminin enkazının alelacele kaldırılarak ahşap iskelenin enkazı ihale

yoluyla satıldığına göre Mahkeme mahallinde keşif yaparak acaba neyi tespitedecektir? Diğer taraftan ilk celsede Belediye Yetkililerinin dinlenilmesine karar veren Mahkeme Başkanının alışılmadık biçimde aynı Adliyede bir başkaMahkeme Başkanlığına getirilmesi de yargılama sürecinde dikkat çeken bir diğer husustur. Umarım Anayasa Mahkemesi biran önce Şahinbey BelediyesiBaşkanı ve diğer görevlilerinin Adalet Karşısında hesap vermelerini sağlayacak adil bir karar verir. Küçükcan Ailesinin ve kamu vicdanında açılan yaranın ancak bu şekilde telafisi bir ölçüde mümkün olacaktır” dedi.  

•AYSUN GÜRLEK

25 Oca 2023 - 19:52 - Gündem

Son bir ayda gaziantepgunes.com sitesinde 264.750 gösterim gerçekleşti.



göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gaziantep Güneş Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gaziantep Güneş Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gaziantep Güneş Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gaziantep Güneş Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.