fk
DEVA Partisi Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya: Gaziantep sanayicisini rahat bırakın
Tarih:30.9.2020
 
Yapılan tartışmaların Gaziantep sanayicisini üzdüğünü söyleyen Kaya, “İhracat ve üretimde ülkemizin
gözbebeği olan Gaziantep sanayicilerinin bu kısır tartışmaların içine çekilmesi sanayicimizin moralini
bozmakta ve motivasyonunu düşürmektedir. Konuşmamız gereken konular bunlar değil Gaziantep
sanayisini ileriye taşıyacak projelerdir.” Diye konuştu.
Gaziantep’i kısır tartışmaların merkezine almanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Kaya,
devam eden tartışmaların şehrimize hiçbir fayda sağlamadığını söyledi.
Kaya, 300 fabrikanın toplu açılışının bu ekonomik şartlarda gerçekçi olmadığını belirterek yeni
makine alımlarının yeni fabrika kuruluşu gibi takdim edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.
Kaya ”Şehir gündemimizi iktidar partisinin politik amaçlar taşıyan beyanlarıyla meşgül etmek yerine
Gaziantep’in gerçek gündemine dönmemiz, işsiz gençlerimizi, coronavirüsü, eğitime ulaşamayan
çocuklarımızı konuşmamız gerekiyor.” Dedi.
Siyasi iradeye ve bürokratik yetkililere seslenen Kaya “Gaziantep sanayicisini kısır tartışmalara alet
etmeyi bırakıp sanayicimizi üretime, istihdama katkı sunmaya yönlendirmeliyiz. Bu tartışmaların
kaynağı olan politikalar artık gözden geçirilmelidir. Gaziantep sanayicisi bu tartışmaların dışında
tutulmalıdır. Özelikle belirtiyoruz, Gaziantep sanayicisini rahat bırakın.” diye konuştu.