TÜMER,ŞİDDETE TARAF OLANLARI İYİ TANIYORUZ !
Tarih:14.8.2020

 

Atatürkçü Düşünce Derneği Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu başkanı İsmail Tümer İstanbul sözleşmesi ve kadın cinayetleriyle ilgi açıklama yaptı..

 

 “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi, yürürlüğe girişinden altı yıl sonra; üstelik kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin hızla arttığı bir dönemde, “Kaldırılsın,Feshedilsin, aile kurumunu yıkıyor” gibi söylemlerle çok yönlü saldırı altındadır.

Biz bu saldırının ne anlama geldiğini, saldırganların özellikle son dönemdeki eylem, uygulama ve söylemleriyle ne demek istediğini çok iyi biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’ne saldıranlar siyasi olarak diyorlar ki ;

-Biz, Atatürk Devrimi’ne Cumhuriyet rejimine, Laikliğe, Demokrasiye ve Çağdaşlığa Karşıyız !

 

İstanbul Sözleşmesi’ne Saldıranlar hukuki olarak diyorlar ki;

-Biz, ilk imzalayan ve onaylayan devlet olsak da, yürürlüğe soksak da, uluslararası hukuka karşıyız !

-Biz, kadın erkek eşitliğine karşıyız !

Biz, kadının birey olarak görülmesine karşıyız !

Biz, sözleşmedeki fiziksel, cinsel,ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadeleye, bu konudaki “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarına karşıyız !

-Biz, sözleşmedeki şiddetle mücadeledeki bağımsız izleme mekanizmasına, bunun yaptırım gücüne ve bağlayıcılığına karşıyız !

-Biz, devletin kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bununla mücadele etmek için devlet çapında etkili, kapsamlı ve birbiriyle uyumlu politikalar uygulama yükümlülüğü altına  Girmesine karşıyız !

İstanbul Sözleşmesi’ne Saldıranlar esas olarak diyorlar ki :

-Biz, çağdaş dünya ve hukukla bağların kopartılmasından yanayız. Biz, Şeriat Hükümlerinin hiç tartışılmadan uygulanmasından yanayız.

Biz, kadınlara şiddetten, insan haklarını ihlalden yanayız. Elimizi, Kolumuzu bağlamayın !

-BİZ DİYORUZ Kİ:

Kadın-erkek eşitliği için büyük işlere imza atan Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gidenler olarak, kadını birey olarak görmeyen zihniyetin söylemlerinden kaygılıyız.

Kadına Yönelik Şiddet açık-tartışmasız bir insan hakları ihlaledir. ÇAĞDIŞIDIR.

 Bu insan hakları ihlalinin önlenmesi açısından İstanbul Sözleşmesi büyük bir önem taşımaktadır. Demokrasiye ve kadınların kazanılmış haklarına sahip çıkmaya, geri adım atmamaya ve hukuki eşitliğin yaşama geçmesini de sağlamak için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. Siyasal İslamcı, gerici kadronun ağıza alınmayacak ifade ve iddialarla saldırdığı İstanbul sözleşmesi’nin, “ama” sız “fakat”sız yani eksiksiz Uygulanmasını istiyoruz

Konunun tarafı ve takipçisiyiz.