İstanbul Sözleşmesi feshedilsin
Tarih:13.8.2020
 
Gök, basın açıklamasında toplumu ifsat eden İstanbul Sözleşmesi ile ulaşılmak istenilen sonucun son derece yıkıcı olduğuna dikkat çekti.
 
Toplumun değer yargılarını hedef alan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi çağrısında bulunan Gök, açıklamasında, “Kadına yönelik şiddeti, toplumda erkek ve kadının klişeleşmiş rolleri olarak ifade ettiği, ‘Toplumsal Cinsiyet’ tanımına bağlama gibi yanlış bir varsayımla yola çıkmış olan, ‘kadınlar kadın oldukları için erkeklerden şiddet görüyor’ gibi yanlış bir varsayımla yol haritası çıkaran, bu bağlamda toplumda erkek ve kadın rollerini değiştirmeyi amaç edinmiş olan, erkeğe karşı kadınları güçlendirme adı altında, erkek karşıtlığını öne çıkaran ve ‘kadın erkek arasında eşitlik sağlayacağım’ derken erkeğe karşı negatif ayrımcılık yaparak, kadın erkek arasında bir çatışmaya sebep olacak düzenlemeler talep eden ve aile yapısına zarar veren sözleşmede geçen cinsel yönelimlere de ayrımcılık yapılmaması talebi ile LGBTİ’yi meşrulaştıran, Ali evcilik, Ayşe futbol oynasın, Ali’nin Barbie bebeği, Ayşe’nin mavi arabası olsun, zihniyetini ülkemize taşımaya çalışan ve sözleşmenin 12’nci Maddesinde ‘Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirler alacaklardır’ diyerek, bizim kültürümüzün, töremizin, geleneklerimizin kökünü kazımayı amaç edindiğini açıkça ifade eden İstanbul Sözleşmesinin feshedilerek yerine Yerli ve Milli bir metin hazırlanmasını talep ediyorum.”