GAZİANTEP BAROSU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA..
Tarih:8.8.2020

 

 Korkmaz, Adalet sisteminin yoğun iş yükü sebebiyle yavaş işlemesi, Mahkemelerin sabah saat 09.00'a randevu verdiği duruşmaların genellikle saat 09.30 – 10.00 arasında başlaması, ceza dosyalarında bazı dosyaların akşamın geç saatlerine kadar sarktığı görülebilmektedir. Maddi ve manevi olarak yıpratıcı olan bu durum karşısında bazen duruşmalar çakışmakta, Avukat çakışan dosyasına girememektedir. Özellikle ceza mahkemelerinin duruşmaları neredeyse rutine bağlanmış gibi zamanında yapılamamaktadır. Zamanında yapılan duruşmalar istisnaidir. Geciken duruşmaların ne zaman başlayacağının belli olmaması nedeniyle davacı Avukatın duruşma salonu veya adliyeden ayrılamaması planlanan işlerinin daima aksamasına neden olmaktadır.

 Zihinsel yorgunluk, meslekî performansın düşmesi ve stresin de ortaya çıkmasına neden olan bu durum karşısında düşüncemiz; özellikle çalışma saatleri bakımından Hakim ve Savcıların denetlenmesi gerekliliğidir.

  Bazı dosyalarda celse kaybına neden olanların aslında Avukatlar değil aşağıda belirtildiği şekilde Hakimler olduğunu vatandaşların bilmesi gerekmektedir. Mazeret göndermek; dosyaya giremeyen Avukatın başka duruşmasının olması, şehir dışında duruşmasının oluşu, hastalık ile ilgili bir hususun olması gibi durumlarda başvurulan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemi çoğu defa Hakimler kullanmaktadır. Genellikle Hakimler tarafından kaynaklanan mazerete konu nedenler;  

 “Hâkimimizin tayini çıktı, mazeret alıyoruz”

“Hâkimimiz eğitim seminerinde, mazeret alıyoruz”

 “Hâkimimiz raporlu, mazeret alıyoruz”

“Hâkimimiz izinli, mazeret alıyoruz”

“Hâkimimiz istinafa üye seçildi, mazeret alıyoruz”

“Hâkimimiz seçimde görevli, mazeret alıyoruz” gibi durumlarda Avukat’tan kaynaklanan bir durum olmamakla sanki Avukat mazeret veriyormuş gibi mazeret istenmektedir. Meslektaşlarımız da bu şekilde mazeret vermek zorunda kalmaktadır.

 

 Adalet Bakanımız bundan kısa bir süre önce “Biz tüm çalışmalarımızı yaptık. Hâkim ve savcılarla da oturduk. Ortalama süreleri belirledik. Bir davanın iki yüz günü ya da yüz günü aşmaması için hedef koyduk. Bu dava yüz birinci güne gelince, hakkında teftiş başlayacak, notu düşecek, gerekirse hâkim eğitime alınacak." şeklinde bir beyanda bulunmuştur. Ancak bu sürelere uyulduğunu çok nadir bir şekilde görüyoruz. Yine herhangi bir teftiş sonucu şu ana kadar bakanlıkça yayınlanmamıştır.

  2019 tarihinde yayınlanan Türk Yargı Etiği Bildirgesinin tam ve eksizsiz olarak uygulanması gerekmekle, çalışma saatleri bakımından Gaziantep Adliyesinin Hakim Savcılar özelinde takibini yapmak meslektaşlar ve vatandaşlar için elzem duruma gelmiştir. Yeni Adli yılda çalışma saatleri konusunda saatlerce ilg