fk
Güçyetmez adaylığını açıkladı
Tarih:13.1.2020
İnşaat Mühendisi Burkay Güçyetmez, 22-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu’nda aday olduğunu açıkladı. 
MESLEK ODAMIZI HEP BİRLİKTE YÖNETELİM
GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDELİM
 
22-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin 14. Olağan Genel Kurulu’nda aday olduğunu açıklayan İnşaat Mühendisi Burkay Güçyetmez, inşaat mühendislerine “Meslek Odamızı hep birlikte yönetelim, Geleceğimizi hep birlikte inşa edelim” çağrısında bulundu.
 
Güçyetmez, İnşaat Mühendisleri Odası’nın meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek, işsizlikle mücadele etmek gibi görevlerinin yanı sıra, kamu faydasını gözetmek, sağlıklı ve güvenli yapıların oluşturulmasını sağlamak, toplumun ve toplumsal değerlerin yanında olmak gibi çok önemli ve vazgeçilemez çalışma alanlarına sahip olduğunu söylerken, “İnşaat Mühendisleri Odası, insan odaklı bir meslek odasıdır. İnsana dair ne varsa, mesleğimizle ilgilidir. İnsanların temel barınma ihtiyacından altyapıya, üstyapıdan köprülere, barajlardan tünellere varan ve insan yaşamına etki eden tüm alanlar mesleğimizin birer parçasıdır. Böylesine önemli ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu çalışma alanlarına sahip bir meslek kuruluşunun bu görevleri yürütebilmesi ve Odamızın köklü birikimini geleceğe taşıyabilmesi için ilkeli, yenilikçi, idealist, tutarlı bir yönetim yapısına ihtiyaç vardır.
 
“Bu idealler ışığında, Çağdaş Toplumcu İnşaat Mühendisleri olarak bu onurlu göreve talibiz. Çağdaş Toplumcu İnşaat Mühendisleri olarak; beraber yönetme ve beraber üretme ilkesini benimseyen, yönetim kurulu üyelerinin eşit haklara sahip olduğunun farkında olan, üyeler arasında ayrımcılık yapmayan; bütünleştirici ve birleştirici tutumdan yana, diğer meslek örgütleri ve kurumlarla sağlıklı iletişim ve işbirliği kurmayı hedefleyen, toplumcu, yenilikçi aynı zamanda İnşaat Mühendisleri Odası’nın tarihsel değerlerini sahiplenen, emekten yana olan bir yönetim anlayışıyla ve üyelerimizin yoğun talepleriyle, İMO Gaziantep Şubesi 14. Olağan Genel Kurulu’nda aday olma kararı almış bulunuyoruz” dedi. 
 
“İnşaat sektörü olarak çok zor bir dönemden geçtiğimizin, işsizliğin kritik seviyelere ulaştığının bilincindeyiz” ifadelerini kullanan Güçyetmez, “ Ve yine biliyoruz ki; böylesine zor bir dönemi aşabilmenin tek yolu İnşaat Mühendislerini bir araya getiren, meslek etiği ve ilkelerini ön plana çıkaran bir yönetim anlayışıdır. Aynı değerleri ve idealleri benimseyen büyük bir çoğunluğun temsilcileri olduğumuzu biliyoruz. Üyelerimizi meslek odamızı sahiplenmeye, dayanışmaya, meslek ilkeleri ışığında bir araya gelmeye ve GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE İNŞA ETMEYE DAVET EDİYORUZ” diye konuştu.