Konut satışında EKB zorunluluğu geldi
Tarih:20.10.2019

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan da yeni uygulama ile ilgili olarak, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren emlak alım satımlarında enerji belgesi olmadan satış yapılamayacağını söyledi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GELDİ

Binalar için enerji kimlik belgesi alımı zorunlu hale getirildiğinin altını çizen TMMOB Makina  Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, "Konut sahipleri ya da müteahhitler binalarına 1 Ocak 2020'ye kadar enerji kimlik belgesi çıkartmak zorunda. Resmi olarak yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafından verilen bu belgeler A'dan G'ye kadar tasnif edildi. 2011'den önce yapılan binalar için herhangi bir sınıf belgenin alınması yetiyor ancak 2011'den sonra inşa edilen binaların enerji kimlik belgelerinin en az C kategorisinde olması gerekiyor. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır" dedi.

MEVCUT BİNALARIN DURUMU

Başkan Ovayolu mevcut binaların durumu ile ilgili olarak da, "Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma - soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir. Bence yeni binalar için en az C kategorisi isteniyorsa mevcut binalar içinde en az D veya E gibi bir kategori istenmeli diye düşünüyorum " şeklinde konuştu.

EBK BELGESİ OLMAYAN BİNAYA RUHSAT VERİLMEYECEK

“Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması için, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirildiğinin altını çizen Ovayolu, "Bu tanıma istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediyeye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir. Mevcut binalar ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 02 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda idiler. Ancak 02 Mayıs 2017 tarihi, 2 yıl uzatılarak 02 Mayıs 2019 tarihine kadar, son olarak da 01 Ocak 2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Sonuç olarak mevcut binaların tamamının 01 Ocak 2020 tarihine kadar EKB Belgelerini alması zorunludur" diye konuştu.

 

Enerji kimlik belgesi almak için son iki ayın kaldığını hatırlatan Ovayolu, kanun ve yönetmeliklerle belirlenen bu belgeyle binaların enerji tüketim sınıflandırması, aydınlatma, havalandırma, sıhhi sıcak su ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgilerin ortaya konulacağını ifade etti.

 MÜHENDİS VE MİMARLAR YETKİLİ OLACAK

Enerji kimlik belgesinin nasıl alınacağına dair bilgi veren Ovayolu,"Yeni binalar için; enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemeye yetkilidir. Yani, 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar (yeni binalar) için EKB Belgesi, EKB Yetki Belgeli SMM mühendis veya mimarlar tarafından düzenlenebilmektedir. Mevcut binalar İçin; bünyesinde EKB Uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi (EKB) vermeye yetkili kuruluşlardır. Yani, 01 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı alan binaların EKB belgeleri EVD Şirketleri tarafından düzenlenebilmektedir" diye açıklamada bulundu.

 GEÇERLİLİK SÜRESİ 10 YIL

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan da 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren emlak alım satımlarında enerji belgesi olmadan satış yapılamayacağını söyledi. Alan şunları söyledi: "Belgenin düzenlenmesinin asıl amacı ise enerji israfının önüne geçmek. Bu belgenin alınması için binanın mimari projesi ile ısı yalıtım, mekanik tesisat ve elektrik projeleriyle enerji verimlilik danışmanlık firmalarından birine başvuru yapılması gerekiyor. 10 yıl geçerliliği olan bu belgenin ise binada oturan herkes tarafından görülebilecek bir yere asılması gerekiyor" dedi.  

ÇETİN KARABIYIK