59 öğretmen sürgün edildi 23 aile bölündü
Tarih:7.9.2017
1100 EĞİTİM EMEKÇİSİ SÜRGÜN EDİLDİ
Okullara sayılı günler kala Gaziantep ve tüm Türkiye’de sendikal faaliyet ve çalışmalarımızdan dolayı birçok öğretmenin sürgün edildiğini dile getiren Eğitim-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez; “  MEB 1100 civarında Eğitim ve Bilim emekçisini sürgün ederek, yeni bir hak ve hukuk gaspına imza atmıştır. Oysa sendikalar demokratik toplumun teminatlarıdır. Ülkemizin en temel sorunlarından olan eğitimi, eğitim sorunları, müfredat, yeni ders kitapları, yeniden yapılandırılmaya çalışılan eğitim sitemi ve eğitimde öğretmen açığını tartışmak yerine kamuoyu sürgünü tartışıyor. Bu sürgünle eğitim sorunları daha da katmerleştirilmiştir. Yaklaşık 50 bin öğrenci bir anda öğretmenlerinden koparılmıştır. Öğretmenler ise okullarından, öğrencilerin, çocuklarından, eşlerinden ve yaşadıkları yerden kopartılmışlardır. 10 Ekim 2015 Ankara katliamını protesto eden kamu emekçileri sürgün edilmiştir.” ifadelerine yer verdi.
HUKUKSUZ ŞEKİLDE SÜRGÜN EDİLDİLER
“21 ve 29 Aralık 2015 tarihlerinde ‘yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz’ diyen emekçiler sürgün edilmiştir.” diyen Ersönmez; “Laik, bilimsel, demokratik yaşam savunan Eğitim emekçileri sürgün edilmişlerdir. ‘İnsanca yaşam, hak, hukuk, adalet’ diyen bizler sürgün edilmiş bulunmaktayız. Ulusal ve Uluslararası hukukun güvenceleri çerçevesinde yaptığımız sendikal faaliyetlerden ötürü üyelerimizin bir kısmı disiplin cezaları almıştı, şimdi de 1100 civarında üyemiz sürgün ediliyor. Parasız, Nitelikli, bilimsel eğitimi savunan, çocukların eğitim hakkına sahip çıkan, insanca yaşam mücadelesi veren eğitim ve bilim emekçileri bir kez daha haksız ve hukuksuz şekilde sürgün edilmişlerdir.” şeklinde konuştu.
AİLE BİRLİĞİ SÜRGÜNLE PARÇALANDI
Gaziantep’te 59 eğitim çalışanın sürgün edildiğini söyleyen Ali Ersönmez; “Başta yerellerdeki MEB yetkililerinin,  sendika tercihlerimiz,  muhalif kimliğimiz, siyasi anlayış ve görüşlerimiz, mezhepsel farklılıklarımız ve yürütmüş olduğumuz muhalif sendikal çalışmalarımızdan dolayı fişlemeler ve raporları sonucu birçok üyemiz hukuki olmayan siyasi kararlarla birçok üyemiz ihraç edilmişti ve şimdi ise başta Şube Yürütme kurulu üyemiz, Denetleme ve Disiplin Kurulu başkanlarımız ve önceki dönem iki yürütme kurulu üyemizin de içinde olduğu toplam 52 üyemiz bu gün itibari ile sürgün edilmişlerdir.  Gaziantep’te ise 59 Eğitim Çalışanı sürgün edilmişlerdir. Yasal teminatlara rağmen aile bütünlüğü ve birliği sürgünle parçalanmış durumda, 23 aile bölünmüş haldedir. Memurlar adına yapılan toplu sözleşmelerde yoksulluk, açlık sınırında zamlara tepki gösterdiğimiz için, bilimselliğin, laikliğin, kamusallığın, fırsat eşitliğinin daraltıldığı müfredata karşı çıktığımız için, emekçilerin insanca, demokratik, özgürlükçü çalışma koşularına sahip çıktığımız için, sözleşmeli, kölece çalışma koşullarına karşı çıktığımız için, her dönemde; emek, demokrasi, barış dediğimiz için okullar ve eğitime daha çok bütçe dediğimiz için, hedef haline getirildiğimizi biliyoruz.” sözlerini kaydetti.
HESAP VERECEKLER
Ersönmez konuşmasına şöyle devam etti; “Uzun süredir hukuksuz uygulamalarla sendikal faaliyetimizi suç gibi göstermeye çalışan, sendikal hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan, yargı kararlarından dahi ders çıkarmayarak hukuksuz uygulamalarda ısrar eden MEB, bir kez daha üyelerimizi yıldırmak ve sindirmek istemektedir. Sendikaların varlık gerekçesi bu şekilde fiili olarak ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki bizleri baskı altına almaya çalışan, haklı mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk dışı kararın alınmasında ve uygulanmasında rol alanlar, işledikleri suçlar nedeniyle bir gün mutlaka hukuk önünde hesap vereceklerdir.”
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ
Mücadele vermeye devam edeceklerinin altını çizen Ali Ersönmez; “Ve bilinmelidir ki hiçbir üyemiz, bu baskı ve hukuksuzluk karşısında yalnız kalmamış ve kalmayacaktır. Eğitim Sen olarak, üye ve yöneticilerimize yönelik her türlü baskı, soruşturma ve sürgünlerin durdurulması için, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için, aydınlık, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü yarınlar için tüm gücümüzle örgütsel ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmelidir.” dedi.
BİLGE ÜLKE GÜZEL
bölünmeaileeğitim sensenEğitim-SentükiyeAli ersönmzsürgünöğretmeneğitim habeireğitimGaziantep habehaberGaziantep