fk
İşsizlik, Borç Batağı ve Yaşanan İflaslar İntiharları Tetiklemekte!
Tarih:12.1.2021
 
“Binlerce işyerinin ekonomik sorunlar ve pandemi nedeni ile faaliyetlerini
durdurması, işsizlik oranın her geçen gün artması, temel gıda fiyatlarının
devamlı yükselmesi ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı yoksulluğun boyutlarını
arttırdığı gibi birçok toplumsal sorunu da beraberinde getirmekte, intiharları
tetiklemektedir” diyen Yılmazkaya, Son dönemlerde aratan intihar vakalarını
gündeme getirdi.
“Ülkemizde siyanürlü toplu aile intiharları yaşandı, yaşanmaya da devam
ediyor” diyen Yılmazkaya, “Milyonlarca işsiz insan, özellikle birçoğu genç olan
bu kişiler giderek uzayan iş arama süreci ile birlikte huzursuzluk ve
karamsarlığa sürüklenmekte, aile içi şiddet ve psikolojik sorunlar artmaktadır.
Son yıllarda ekonomik sorunlar yüzünden artan intihar olayları, pandemi
döneminde daha da sık görülmeye başlandı” dedi.
Geçim Sıkıntısı, Borç ve İşsizlik Nedeniyle Yaşanan İntiharlar İçişleri
Bakanlığı’nın İstatistiklerine De Yansıdı!
Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Yılmazkaya yaptığı
açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Son dönemlerde İlim Gaziantep’te büyük artışlar gösteren intihar
vakarının ardındaki gerekçelere baktığımızda, işsizlik, borç batağı ve
yaşanan iflaslar görülmektedir.
Kötü ekonomi yüzünden esnafın intihar ettiği, işsizlik yüzenden evine ekmek
götüremeyen insanların, iş bulamayan gençlerin, batan işletme sahiplerinin
intiharları her gün haberlere konu olmaktadır.
Ekonomide yaşanan kötü gidişatın ardından artan intihar vakaları, İçişleri
Bakanlığı’nın istatistiklerine de yansımaktadır. Veriler, yoksulluk nedeniyle
yaşanan intiharlarda “bölge” ayrımı olmadığını, “geçim sıkıntısı, borç ve
işsizlik” nedeniyle tüm ülkede yaşanan intihar sayısının sürekli arttığını ortaya
koymaktadır.
Bakanlığın intiharlarla ilgili verilerine göre, hastalıklar, ekonomik sıkıntılar ve
gelecek kaygısı intihar nedenlerinde başı çekerken, ülke genelindeki “geçim
sıkıntısı, borç ve işsizlik” gibi etkenler intiharları artırmada büyük rol
 
oynamaktadır. Bu rakamlara göre, Nevşehir’de bir yılda yaşanan intihar
vakalarının yüzde 50’si, Hakkâri’de yüzde 40’ı ve Uşak’ta yüzde 33’ü
yoksulluk yüzünden meydana gelmiş” dedi.
Gelir Adaletsizlikleri, Adalete Olan İnancın Azalması ve Ekonomik
Gerekçeler!
Yılmazkaya, “Kendilerini yetersiz, eksik, çaresiz, değersiz, umutsuz veya
karamsar hisseden bireylerin ekonomik yetersizliği ile kişisel veya ailevi
ihtiyaçları karşılamaya yetmediğinde intihara sürüklendikleri görülmektedir.
Umutsuzluk, karamsarlık, değersizlik, yetersizlik gibi negatif duygulara sahip
kimi bireylerin intiharı seçenek olarak görmesi ve giderek artan şiddetin
yaygınlaşmasıyla birlikte ele alınması gerekmektedir. Gelir adaletsizlikleri,
ebeveynlerin gerekli standartları sağlayamaması gibi ekonomik gerekçeleri
intihar sebepleri arasında yer alsa da son yıllarda “adalete olan inancın yara
alması ve toplumsal baskı” da intiharlarda önemli bir yere sahip” dedi.
Bu Soruna Çözüm Bulmak Meclisin Asli Görevidir!
Yılmazkaya, “Son dönemde giderek artan bu intihar vakalarının ulusal bir sorun
haline geldiği net bir şekilde görülmektedir! Bu soruna çözüm bulmak Meclisin
asli görevidir.
Konuyu en kısa sürede Meclis gündemine taşıyacağım” diyen CHP’li
Yılmazkaya, Yaşanan intihar olaylarının altındaki gereçlerin araştırılması ve
gerekli çözümün bulunması adına Meclis Başkanlığına araştırma önergesi
vereceğini ifade etti.