Gaziantep’imizin yüz akı olan birinci ikinci üçüncü vede dördüncü organize sanayimizin atık suları dördüncü organize sanayimizin hudutları içerisindeki arıtma tesisinde toplanarak orada arıtma işlemine tabi tutulmaktadır. Bu arıtma tesisinin yakınındaki sanayi tesislerine arıtma tesisinden çok pis kokular yayılmaktadır.

Buralarda insanlar çalışmaktadır buradan yayılan pis kokular insanların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu arıtma tesisinin daha uzak bir alana taşınması gerekmektedir.

Organize sanayi bölgelerimize kartal kayadan gelen arıtılmamış su verilmektedir insan sağlığını hiçe sayan bu uygulama derhal durdurulmalıdır. 

Şehir içerisindeki su arıtma tesisinden organize sanayi bölgelerimize tesisat döşenerek işlenmiş temiz su verilmesi vakit geçirilmeden sağlanmalıdır. 

Organize sanayinin bölgelerinin çöplerini ve sanayi atıklarını büyükşehir belediyesinin temizlik işleri daire başkanlığının çöp toplama ekipleri toplamıyor. Organize sanayi müdürlüğünün oluşturduğu çöp ve atık toplama ekipleri bu görevi yerine getiriyormuş topladıkları çöpleri ve sanayi atıklarını nereye döktükleri ise meçhuldür. Belediyelerin çöp toplama ekipleri her gün bu atıkları ve çöpleri toplamalı ve belediyelerin çöp toplama depolarına taşımalıdırlar. İlkbaharla beraber sineklerin karasineklerin sivrisineklerin uykudan uyanma vede çoğalma mevsimleridir. İlaçlama makineleri mezarlık camisi avlusunda yatmaktadır. Şehir sinek kaynamaktadır vakit geçirmeden şehrimizin her köşesi ilaçlanmalı bu iş sık sık devam etmelidir ilgililere hatırlatıyoruz.