Yeni sınav sistemi YKS’de belirsizlikler giderildi ve bazı yanlışlardan dönüldü. Bu açıklamalar aceleye getirilmese birçok insanı ilgilendiren bu konu herkesin anlayacağı şekilde net bir şekilde açıklansa toplumda gereksiz tartışmalara neden olunmasa ne güzel olurdu.

                Yanlışlardan biri tarih sorularını sadece sözel öğrencilerinin yapacağıydı. Tarih sorularını Eşit Ağırlık öğrencilerinin de yapacağı anlaşıldı.

               Yapılan ilk açıklamada yine her öğrencinin sadece kendi alanını ilgilendiren soruları çözeceği, başka bir alandan çözse bile puanı hesaplanmayacağı için başka bir alandan tercih  yapamayacağı idi. Yani herkes sadece kendi alanındaki bölümleri tercih edebilecekti. Sayısalcı, Eşit Ağırlık veya Sözelden tercih yapamayacaktı. Bunun da böyle olmadığı yeteri kadar soru çözebilen ve yeterli puanı alan herkesin her bölümden tercih yapabileceği anlaşıldı. Ama sadece kendi alanını ilgilendiren soruların katkısı olacak, yani sözel sorularının sayısala hiçbir şekilde etkisi olmayacak, sözel sorusu sadece sözel puanına etki yapacak.

              Adaylar 23 Haziran Cumartesi saat 10.00’da birinci sınava girecekler. Sınavda 40 Türkçe, 40 Matematik sorusu sorulacak ve süre 90 dakika olacak. Bu sınavda adayın bilgisinin değil temel yeterliliklerinin ölçülmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda bu testte Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için yeterli görülüyor. Bu sınav için tek bir puan hesaplanacak. Sınavın sonucu adaya TYT puanı olarak gelecek.

            Adayların 2 yıllık üniversiteleri tercih edebilmek için bu sınavdan 150 alması yetmektedir. Lisans programlarını tercih edebilmesi için TYT’den en az 150 almak koşuluyla sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan puan türlerinden birinden 180 alması gerekmektedir.

            Birinci sınavdan sonra adaylar 2,5 saat dinlendikten sonra ikinci sınava girecekler.

           İkinci sınavda soru sayıları ve adayların tercih edecekleri bölümlere göre çözecekleri sorular şu şekilde olacak: Eşit Ağırlık için Türk Dili ve Edebiyatı 24, Sosyal Bilimler-1 tarih 10, Coğrafya 6,    Matematik 40, toplam 80 soru.

           Sözel öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı 24, Sosyal Bilimler-1 tarih 10, Coğrafya 6,  Sosyal Bilimler-2 Tarih 11, Coğrafya 11, Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6, toplam 80 soru.

            Sayısal öğrenciler için Matematik 40, Fen Bilimleri Fizik 14, Kimya 13, Biyoloji 13, toplam 80 soru. 

           24 Haziranda yapılacak yabacı dil sınavında 80 soru sorulacak.

           Sınavda soru başına düşen dakikalar ise şu şekilde olacak: TYT’de soru başına 1,125 dk; ikinci sınavda öğrenci sadece tek bir alandan yani yalnızca Sayısal, Eşit Ağırlık veya Sözelden tercih yapacaksa 80 soru çözecek 2,25 dk, iki alandan tercih yapacaksa 120 soru çözecek 1,5 dk, üç alandan da tercih yapacaksa 160 soru çözecek bu durumda 1,125 dk düşecek.

            Lisans programlarına tercih için puan hesaplanmasında ilk sınavın % 40’ı ikinci sınavın %60’ı dikkate alınacak.

            Soru sayılarının azalması puanların birbirine çok yakın olmasına ve belirli yerlerde yığılmalara neden olmaz mı, sorusuna ise MEB müfredatını kapsayacak şekilde zorluk derecesi farklı sorular sorarak bu durumu önleyeceklerini belirtiyorlar.

            İlk sınavda bir, İkinci sınavda bir kitapçık verilecek. Yakında örnek sorular yayınlanacak. Puanlar 100-500 aralığında hesaplanacak. Tıp, Hukuk, Mimarlık, Öğretmenlik Programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Bütün sorularda lise müfredatı esas alınacak. Açık uçlu soru ilk sınavda belki sorulacak. İkinci sınavda kesinlikle sorulmayacak. Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP)’nın hesaplamasında bir değişiklik olmayacak.

           TYT Puanında elde edilen 200 ve üzeri puanın ikinci yılda da kullanılması, her yıl değişen soruların kolaylık ve zorluk dereceleri açısından sorun oluşturmaması için, adayların sınava girenler içindeki başarı sırası referans alınarak, aldıkları puan takip eden yıldaki bu başarı sıralamasının karşılığına gelen puana dönüştürülecek.