Hızla değişen Küresel Dünya koşulları en çok ülkelerin ekonomilerini, siyasetlerini, siyaset yapma biçimlerini ve liderlerinin davranışlarını etkilemektedir. Bunun en iyi örneğini, müttefikimiz ABD nin Başkanının davranışlarında görmekteyiz. Başkanın siyaset yöntemleri ve uygulamaları ekonomik, politik ve Siyasi bir savaş ortamına yöneldiğini göstermektedir.

Bu durum, Ülkemiz ekonomisini olumsuz etkilemekte ve etkilemeye de devam etmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra; Nato, Cento, islam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve D.8 Hareketi gibi Türkiyenin öncülük ettiği, ekonomik, siyasi ve askeri oluşumlar ve platformlar ile yürüttüğümüz ilişkiler artık yetersiz olmaya başlamıştır.

Bu değişim ve dönüşümde farklı kıtalarda farklı ülkelerle yeni oluşumlara ve birlikteliklere gereksinim duymaktayız.

Aslında hükümetimiz bu yetersizlikleri ve gereksinimleri uzun bir dönemdir izlemekte ve çözüme kavuşturmak için çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’nin 2015 yılındaki G.20 dönem Başkanlığı ve 2018 yılı Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Klübü Dönem Başkanlığı alternatif arama çalışmalarının ürünleridir.

Başlangıçta Gayri Resmi bir birliktelik olarak başlayan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ülkelerininin oluşturduğu ve daha sonra Güney Afrika’nın da katılımı ile, her ülkenin  İngilizcenin baş harflerinden oluşan BRICS oluşumu ile, Türkiye’nin de içinde olduğu Meksika, Endonezya, Nijerya Ülkelerinin baş harflerinin Türkçesinden meydana gelen MINT grubu Cumhurbaşkanımızın yüz günlük eylem planının ticaret ve finans bölümünde değindiği kuruluşlardır.

Eski oluşumlardaki ilişkilerimizi devam ettirirken yeni oluşumlarla birlikte, yeni kalkınma bankaları kurularak yükselen ülkelerin birlikte yürütülecekleri projelerin finansmalarınından kendi finansman olanaklarını kullanacak, sermaye piyasalarına tahvil ihraç ederek Uluslararası finansman olanakları elde edecekler, kendi milli paralarını kullanarak ticaret imkanlarını genişleteceklerdir.

BRICS, MINT ve diğer oluşumlarla birklikte Türkiye, Finans ve Mal Trafiğini, Asya, Avrupa, Afrika ve Güney Amerika ülkeleri ile zenginleştirmeyi, kendi milli paramızı kullanmayı ve yaşadığımız ekonomik sıkıntıları hafifletmeyi amaçlamaktadır.