Dış ticaret verileri 2018 yılının sonuna değin Özel Ticaret Sistemine, ÖTS, göre hesaplanmaktaydı. ABD, Kanada, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya’nın da içinde bulunduğu 117 ülkenin kullandığı bir uygulama idi.

Yeni yıl ile birlikte dış ticaret rakamlarının açıklanmasında ve hesaplanmasında Türkiye’nin de dâhil olduğu 74 ülkenin kullandığı Özel Ticaret Sistemi, ÖTS, kullanılmaya başlanmıştır.

Ülkemizin sınırları içerisinde, kendi işçi ve mühendislerimizin emekleri ile serbest bölgelerde üretimmiş ve yurt dışına satılmış mallarda böylelikle ihraç mallarımızın hesaplanmasına genel ticaret sistemi ile dahil edilmiştir.

Özel Ticaret Sistemi’ne göre, Ocak ayında ihracatımız yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon ABD doları olmuştur.

Genel Ticaret Sistemi’ne göre dış satışlarımız 6,33 artışla 13 milyar 171 milyon 904 ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu ay en çok mal satışı yaptığımız ülkeler sırası ile; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya olmuştur.

İhracatımız içerisinde Libya’ya yapılan satışlarımız 2,5 katına, Yemen’e 2 katına, Slovenya’ya 1,5 katına çıktığı görülmüştür

Özel Ticaret Sistemine göre ithalatımız yüzde 27,01 azalarak 15 milyar 709 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Genel Ticaret Sistemine göre ise; yüzde 26,87 azalarak 16 milyar 220 milyon ABD doları olmuş.

Yeni yılın ilk ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Özel Ticaret Sistemi’ne göre, yüzde 57,77 den yüzde 83,85’e yükselmiştir.

Genel Ticaret Sistemi’ne göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 59’dan yüzde 85,72 olmuştur.

2018 Ocak ayında dış ticaret açığı 9,1 milyar ABD doları iken bu yılın Ocak ayında dış ticaret 9,1 milyar ABD doları iken bu yılın Ocak ayında dış ticaret açığı 2,5 milyar ABD dolarına gerilemiştir. İki yılın ocak ayları arasında 6,6 milyar ABD dolarlık cari açık azalması sağlanışıtır.

Dünyadaki korumacılık rüzgârına rağmen ülkemiz ihracatını arttırarak, daha çok yem pazarlara değişik ürünler pazarlayarak sürdürmektedir. Hedef küresel ekonomi ile dengeli bir dış ticaret yapısı sürdürmektir.

2018 yılında izlenen maliye ve sıkılaştırılmış para politikaları ekonomi de dengeleme sürecini belirginleştirmekle birlikte cari açıkta da hızlı bir daralmanın devam ettiğini görmekteyiz. İhracatımızda ki artışlar ile turizm gelirlerinde ki olumlu gelişmeler bu sürece önemli katkılar yaptığı görülmektedir.

İthalattaki azalma, ihracattaki artış, cari açıktaki daralmalar ekonomide ki yapısal alanlar da alınacak tedbirler ile birlikte uzun dönem de dengeli büyüme ve fiyat istikrarına da katkı da bulunacaktır.