Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Tücaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2015 yılı şubat ayında ihracat 2017 yılının aynı ayına gore %9; artarak 13 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖRLERE GÖRE İHRACAT VERİLERİ MİL.ABD $FOB

                                 ŞUBAT

AY, YILLAR

AÇIKLAMA

2017

%

2018

%

TARIM VE ORMANCILIK

439

3,6

492

3,7

BALIKÇILIK

30

0,3

43

0,3

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

215

1.8

240

1,8

İMALAT

11,355

93,9

12.342

93.7

DİĞER

50

0.4

58

0.4

TOPLAM

12.090

100

13.176

100

Sektörlere göre ihracat verileri incelendiğinde ; 2018 şubat ayı ile 2017 yılı aynı ayı verilerinde sektörel bazda önemli değişikliklerin olmadığını her iki yılın aynı aylarında sektörlerin toplam ihracat içerisindeki dağılımlarının aynı olduğunu görmekteyiz.

TEKNOLOJİ YOĞUNLUĞUNA GÖRE İMALAT ÜRÜNLERİ İHRACAT VERİLERİ MİL.ABD $

                                 ŞUBAT

AY, YILLAR

AÇIKLAMA

2017

%

2018

%

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLER

334

2,9

425

3,4

ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

3,802

33,5

4,744

38,4

ORTA DÜŞÜK TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

3,429

30,2

3,106

25,2

DÜŞÜK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

3,791

33,4

4,067

33,0

TOPLAM

11,355

100

12,342

100

Teknoloji yoğunluğuna gore 2018 ve 2017 yıları şubat ayları ihracat verileri, uluslararası standart sanayi sınıflaması (ISIC REV,3)na gore imalat sanayi ürünlerinin toplam dış satımlardaki payı 2018de 2017deki gibi %93;,7 dir.

İmalat ürünlerinin teknoloji yoğunluklarına göre toplam ihracat içerisindeki dağılımları incelendiğinde; yüksek teknoloji ürünlerinin payı %2;,9dan %3;,4e , orta yüksek teknoloji ürünleri payı %33;,5 dan %38;,5a , orta düşük teknoloji ürünleri %30;,2den %25;e, düşük teknoloji ürünleri payı ise %33;,4ten %33;e düşmüştür.

Yüksek Teknoloji ürünleri ile orta yüksek teknoloji ürünleri ürünlerinin toplam imalat ürünleri ihracatındaki payları 2018 şubat ayında artmıştır. Orta düşük teknoloji ürünlerinin payı ise azalmıştır.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER MİL.ABD $

                                 ŞUBAT

AY, YILLAR

2017

2018

ALMANYA

1,119

1,359

 

İTALYA

 

864

 

İNGİLTERE

702

 

840

BİR. ARAP EMİRLİKLERİ

938

 

IRAK

725

 

ABD

 

666

DİĞER

 

8,606

9,447

 

12,090

13,176

 

Şubat 2018 ayında en fazla İhracat yapılan ülke, 1 milyar 350 milyon dolar ile Almanya, 864 milyon dolar ile italya, ve 840 milyon dolar ile İngiltere ilk üç sırada yer almışlardır.

 

Avrupa birlğine (AB) yapılan dış satım 2018 yılında 2017 yılının şubat ayına göre %23;,8 artarak 6,844 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

Şubat ayında İhracatın yaptığımız ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler ve ara maddeler ile enerjiyi ithal ettiğimizden, dış alımlar dış satımların önünde olmaya devam etmiştir. Bu durum, ihraç ettiğimiz ürünlerin yapısı gereği olup, zaman içerisinde ihraç ürünlerinin üretiminde kullanılan ürünlerin yurt içerisinde üretilmesi, enerji kaynaklarının maliyetlerinin düşürülmesi, çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ile değişecektir.

Siyasi otorite, ülkenin ihracatını arttırmaya , üretimin sürekliliğini ve çeşitliliğini devamını, istihdamı genişletmeyi ve arttırmayı, yatırımları makro hedeflere uyumlu yönlendirmeye, yaşadığımız dünya da artan korumacılık eğilimlerine ve dünya ticaretine olumsuz etkilerine, terör ve dış saldırılara karşı yaptığımız savaşlara ragmen dengeyi, düzeni, rekabeti bozmadan  ve serbest piyasa koşullarında gerekenleri yapmakta ve yapmaya da devam etmektedir.