Yeni yılın başlaması ile birlikte asgari ücret tespit komisyonu 2018 yılında uygulanacak en düşük ücret seviyesi olan asgari ücreti brüt 2.029 lira net 1.603 lira olarak açıklandı.

Yeni açıklanan bu ücret seviyelerine göre, kamu ve özel sektör, emek ile ilgili yapılan tüm ödemeler; ve bunlara bağlı ücretleri yeniden düzenlemeye ve hesaplamaya başladılar. Komisyon çalışmaları öncesi başlayan ücretlerle ilgili tartışmalar, ücretlerin enflasyon olan ilişkileri ve etkileri, işsizliğe ve istihdama ve yönde katkılarda bulunacağı konularına odaklandı.

Asgari ücret komisyonunun, işçiler, işverenler ve iktidar taraflarından eşit sayıda temsil edilenlerden oluşması, bir kısım yaygın görüşün baskıcı ve müdaheleci  bir şekilde belirlenmesi görüşünü, zayıflatmıştır.

 Tespit edilen ücretlerin en alt sınır ücret, 2017 yılındaki enflasyon artışlarının üzerinde bir rakam olarak tespit edilmiştir. 

Yıllara göre enflasyon rakamları gösteren enflasyon tablosu, yıllara göre asgari ücret ve artış oranları gösteren asgari ücret tablosu, istihdam edilen ve işsiz sayılarını gösteren iş gücü tabloları incelendiğinde asgari ücret ile enflasyon, işsizlik ve istihdam arasındaki ilişkileri yorumlamak daha kolay ve gerçekçi olacaktır.

ENFLASYON TABLOSU(1)

YILLAR

Ü.F Art %

T.F Art%

2010

8,87

6,4

2011

13,33

10,45

2012

2,45

6,16

2013

6,97

7,4

2014

6,36

8,17

2015

5,71

8,81

2016

5,94

8,53

2017

15,47

11,92

 

ASGARİ ÜCRET TABLOSU(2)

YILLAR

ASGARİ Ü.ART %

ASGARİ ÜCRET

2010

9,74

760,5

2011

10,06

837

2012

12,37

940,5

2013

8,61

1021,5

2014

10,01

1134

2015

12,3

1273,5

2016

29,33

1403

2017

14,2

1603

 

 

 

İŞGÜCÜ TABLOSU(3)

YILLAR

İSTİHDAM ED.İŞC.1000

İŞSİZ SAYISI 1.000 KİŞİ 

 

 

 

2010

20.668

1.730

2011

21.789

2.079

2012

22.852

2.304

2013

23.923

2.497

2014

25.018

3.096

2015

26.080

3.125

2016

27.267

3.715

2017

28.645

3.287

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞSİZLİK ORANLARI(6)

YILLAR

İŞSİZLİK ORANLARI %

2010

11,09

2011

9,8

2012

9,2

2013

9,7

2014

10,01

2015

10,3

2016

11,01

2017

13

 

Enflasyon ve asgari ücret tabloları incelendiğine, 2010 ve 2017 yıllarında tespit edilen ücretler, tüketici fiyatları artışlarının üzerinde olmuştur. 2011 yılı hariç tutulursa, en düşük ücret fiyatlarındaki artış, üretici fiyatlarındaki artışlarından daha fazla olmuştur. Özet olarak söylemek gerekirse, ülkemizde tespit edilen asgari ücret enflasyon oranlarının üzerinde olmuştur. 

Geleneksel rekabetçi modelleri savunanlar, asgari ücretlerin bütünüyle ekonomi üzerinde olumsuz etkiler meydana getirdiğini savunurlar. Bu tarz bir ücretin sosyal bir korumadan ziyade işgücünü işsizliğe sevk eden bir düzenleme olarak kabul ederler. Yapılan bazı amprik çalışmalar, asgari ücretlerde yapılan artışlar istihdamda azalmalar meydana getirdiğini göstermiştir. İşsizlik konusunda ise, genel anlamda bir birliktelik bulunmamıştır.(4)

Yaygın görüşe görüşe göre geleneksel rekabetçi modeli savunanların aksine  asgari ücret ile istihdam arasında olumlu bir gelişme bulunduğu, asgari ücret ile

İşsizlik arasındaki ilişkinin ise negatif olduğu yada bu değişkenler arasındaki ilişkinin zayıf olduğu yönündedir.(5) 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre 1.378 kişi artmıştır. Aynı dönemde, işsiz sayısında 428 bin kişi azalarak 3.287 bin düşmüştür. Bu açıklamalardan elde edilen sonuç, asgari ücret artarken istihdam edilenlerin sayısının artığı, işsizlerin sayısının da azaldığı görülmektedir.

Ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları ve siyasi otoritenin uyguladığı siyaset politikalarının ortaya koydukları çabalar sonucunda istihdamda artış ve işsizlikte temin edilmiş aynı dönemde asgari ücretle enflasyonun üzerinde artırılarak çalışanların ve diğer yararlanlanılanların tüm isteklerini karşılamasada yine önemli bir rahatlama sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz yıl, çift haneli olan işsizliğin azaltılarak en düşük  tek hanelere indirilmesi ve istihdamın daha da artırılması önemli ve gereklidir. Uygulanan ekonomik ve siyasi politikaların daha da genişleyerek bu amaçlara ulaşacağımız konusundaki inancımız tamdır.

Ötken , sönmez, 16 Ocak 2018 Güneş Gazetesi,

Türkiye devrimci işçi sendikaları, işsizlik ve istihdam raporu,  şubat 2017 Öngel,  Serkan, istihdam seferberliği ve işsizlik gerçeği, 23.07.2017

www.habertürk.com, işsizlik açıklandı,15.11.2017  habertürk gün türkiye istatistik kurumu, 15.01.2018 say 27691

Korkmaz adem, çoban, orhan emek piyasasında asgari ücret, işsizlik ve enflasyon  arasındaki ilişki, maliye dergisi sayı 151, temmuz 2006 

A.g.m

Yücel, seyfi, yeni gün sakarya