Türkiye İstatistik Kurumu Eylül 2018 ayı enflasyon rakamlarını; Tüfe için yıllık bazda yüzde 25,52, Üfe için yıllık bazda yüzde 46,15 açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre; yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,42 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış göstermiştir.

 Tüfe de görülen bu artış 2003 Haziran ayından beri görülen en yüksek fiyat artışıdır.

Üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre; yüzde 10,88 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 38,96 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,15 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 21,36 artmıştır.

Enflasyon rakamlarının Eylül ayına da oldukça yüksek çıkması Ekim ayı enflasyon beklentisinin de normalin üzerinde gerçekleşeceği izlemini yaratmıştır.

Döviz değerlerindeki yukarı yönlü ve sürekli hareketlilik fiyatları olumsuz etkileyerek artışlara neden olmuştur.

Faiz oranlarındaki artışlar spekülatif fiyat artışlarını daha da hızlandırmıştır.

Siyasi otoride, fiyat artışlarında ki bu aşırılıkları önleyecek, enflasyonu minimum seviyelerine düşürecek yatırımcı, üretici ve tüketici kesimlerindeki güven bozulmasını düzeltici pek çok önlemleri alarak uygulamaya başlamıştır. Enflasyon ile ilgili tedbirlerin uygulanması için hazırlanan programa, enflasyonla taşyekun mücadele programı denilmiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından uygulamaya konulmuştur.

Bu programda, toplumun bütün kesimleri uygulamaya dâhil edilerek kısa sürede en etkin sonuçları elde etmek ve toplumun tüm kesimlerinin geleceğe umutla ve güvenle bakmaları amaçlanmıştır.

Enflasyonun ekonomilerde ve toplumda oluşturacağı olumsuzlukları kısa sürede onarmak, devlet yönetiminin en önemli işlevlerinden birisini oluşturmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıkladığı enflasyonla top yekûn mücadele programında reel sektörde istihdamın devamlılığı, üretimin satışların sürekliliği, finans sektöründe geri dönmelerin ve ödeme bozukluklarının önüne geçilmesi; tüketicilerin alım güçlerinin korunması ve ekonomik canlığın yaşatılması ön plana alınmıştır.

Programın başarısı, fiyat artışlarının, döviz değerlerinin ve faiz oranlarının normal düzeylere inmesi ile değerlendirilecektir.

Programa tüm kesimlerin arzu ve istekle katılmaları ve katkıları, sonuçların en kısa süre de alınıyor olunması en büyük arzu ve isteğimizdir.