Bir ülkenin geleceği için en önemli faktörlerden birisi de eğitimdir. Dünya';nın yaratıldığı günden,bugüne  kadar geçen süreçte  insanoğlu ve bilim adamları bilinmeyeni aramıştır. İnsanoğlu:Her zaman ve şartlarda bilinmeyenin peşinde koşmuştur.Bu bağlam da öncelikle bilinenden faydalanarak,bilinmeyeni araştırmak ;çağdaş bilimin gelişimine katkı sunmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk:Kurduğu Cumhuriyetin gelişimi ve muasır medeniyet için ;Eğitimi  hedef  göstermiştir.Bu görev Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir.

Okul çağına gelmiş,eğitim ve öğretim alan çocuklarımız:Ana okulundan başlayarak ilköğretim,orta öğretim ve üniversitelerde eğitime alınırlar.Devreler halinde devam eden öğretim sürecinin belirlenen dönemlerinde öğretim gören öğrencilerin çalışmaları değerlendirilir.Bu değerlendirme sonucunda :Öğrencilere çalışmalarını ölçen birer karne verilir.

Karneler;öğrencilerin çalışmalarını kısmen yansıtan yazılı belgelerdir.Karnede ki sonuçların dışında  her öğrencinin kendine özgü özel yeteneği vardır.Eğitimin temel amacı;öğrencide ki bu yeteneği bulup ,ortaya  çıkartmak olmalıdır.

Teknolojinin gelişmesi:Karne verilmesini işlevsiz hale getirmiştir.Hangi şartlarda yaşarsanız,yaşayın.İnsanlar geçmişe özlem duyar.Çünkü geçmiş yeniden yaşanamayacak bir zaman dilimidir.

Eskiden öğretim sürecindeki öğrenciler:Karnelerinde ki notlarını:Sadece karnenin alındığı gün ve saatte görebilirlerdi.Karne almayı beklemek:Tüm öğrenciler için heyecan verirdi.

Bugün ise şartlar değişti.Teknoloji elimizde.Ellerimizde ki Akıllı Cep Telefonları ile öğrencilerimizin tüm süreçlerinde ki performanslarını:Hem kendileri,hem velileri,hem yedi sülalesi,tüm öğretmenler ve okul idareleri izleyebilmektedir.İlk okul 3 ve 4 .sınıftaki bir öğrenciden başlayarak,üniversite eğitimi gören bütün öğrenciler: e okul yada üniversitenin link adresinden  karnelerini görebilmektedir.Yani mevcut koşullarda :Öğrenciye karne vermek heyecan vermekten uzaktır.Bu şekilde karne dağıtım için geçen zaman boşa harcanmış bir zaman dilimidir.

Peki karne dağıtımı yeniden heyecan verecek hale getirilemez mi?Niyetimiz üzüm yemekse pekala mümkündür.Özellikle İlk,orta ve lise eğitimi gören öğrenciler için,e okul sistemi:Performans ve proje  değerlendirmesi notlarını görmesi için kapatılmalıdır.

e okul sistemi:Verimli ve akıllı bir sistemdir.Önemli bir çalışma ürünüdür.Fakat eokul sistemine girilen notlar:Karne dağıtım gün ve  saatine kadar öğrencilerin takibine kapatılmalıdır.

İnsanlar ne zaman doğacağını ve öleceğini bilmezler.Bu bilgi sadece yüce ALLAH tarafından bilinir.Yarın öleceğini ,önceden bilen birisi sizce neler yapar?

Karne dağıtımın da  ilk yarı sonu değerlendirmesi;önemli bir sorun çıkartmaz.Ancak yıl sonu değerlendirmesi:DOĞRUDAN SINIFTA  KALIP,GEÇMEYİ BELGELENDİRİLDİĞİNDEN: Bakanlık;taşra teşkilatlarına bu konuda genelge hazırlayarak;e okul sistemini güncelleyip,sorun yaratabilecek bu tarafı düzeltilmelidir diye düşünüyorum.

Bu şekilde karne alan tüm öğrencilerin kendi  notlarını bildiği ve aile fertlerinin tamamının çocuklarının  notlarının tamamını bildiği karneleri dağıtmak;Beklenen motivasyonu vermekten çok uzaktır.

Tüm öğrencilere,öğretmenlere,idarecilere ,Gaziantep';e ve ülkemize hayırlı yarıyıl tatili diliyorum.