Vali Gül ?ekerci Petrol’ü ziyaret etti
Tarih:5/22/2019

Sohbet ortamynda gerçekle?en ziyaretten duyduklary memnuniyeti dile getiren Mehmet ve Ybrahim Yetkin?ekerci, nazik ziyareti için Vali Davut Gül’e te?ekkür ederek firma çaly?malary hakkynda bilgiler verdi. Gaziantep’in sanayinin her alanynda önemli kurulu?laryyla ülke ekonomisine önemli katkylarda bulundu?unu ifade eden Vali Gül, “Gaziantepli i?adamlarymyz sanayinin ve üretimin her alanynda ekonomimize önemli katkyda bulunuyor. Verdikleri bu katky da her yyl artarak devam ediyor. Gaziantepli i?adamlarymyza istihdama sa?ladyklary katkydan dolayy ayryca te?ekkür ediyorum, i?lerinin hayyrly ve bereketli olmasyny temenni ediyorum” dedi.   

ÇETYN KARABIYIK