Gazişehir kongreye gidiyor
Tarih:15.5.2019
Gazişehir Gaziantep Mayıs ayının sonunda olağan genel kurulunu gerçekleştirmek için toplanacak. 
 
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
 
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündem ile 31.05.2019 Cuma günü saat 15:00'da Dernek Merkezi'nde yapılmasına belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 10.06.2019 Pazartesi günü saat 13:00'da Dernek Merkezi'nde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.
 
GÜNDEM MADDELERİ;
 
1- Açılış ve Yoklama
 
2- Genel Kurul ve Divan Teşkili
 
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
 
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması
 
5- Denetim Kurulu Raporlarının Okunması
 
6- Yönetim Kurulunun İbrası
 
7- Denetim Kurulunun İbrası
 
8- Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi
 
9- Yeni Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi
 
10- Derneğimiz bünyesinde sürdürülen tüm amatör ve Profesyonel Futbol Faaliyetlerinin GFK Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye devri ile bu devir işleminin Türkiye Futbol Federasyonu mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca yürütülebilmesinin yanı sıra, devralacak şirket ile imzalanacak sözleşmelerin imzalanabilmesi bakımından Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi
 
11- Dilek ve Temenniler
 
12- Kapanış