HKÜ ve KADEM’den Akran Zorbalığı
Tarih:15.4.2019
HKÜ ev sahipliğinde gerçekleşen akran zorbalığı konulu panel; eğitmenler, psikologlar ve
öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen’in
moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; HKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mücahit Öztürk
‘‘Zorba Çocuklar’’, Prof. Dr. O. Tolga Arıcak ‘‘Siber Zorbalık’’, Doç. Dr. Ş. Senem Başgül
ise ‘‘Zorbalıktan Korunma’’ başlıklı konularını katılımcılara sundu.
Etkinliğin Açılış konuşmasını; KADEM Başkanı Sabiha Doğan, Gaziantep İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.
Akran Zorbalığına Drama Eğitimi
Çocukların teknolojik aletlere bağımlı olduğundan dolayı sosyal arkadaşlık kuramadıklarını
ve sosyalleşememe sorununun akran zorbalığını önemli ölçüde etkilediğini ifade eden
Mehmet Ali Tiryakioğlu, Milli eğitim Müdürlüğünün akran zorbalığı ile ilgili uluslararası
düzeyde araştırma yapıldığını, drama eğitimi başta olmak üzere bu konuda çeşitli eğitimler
verildiğini söyledi.
‘‘Şehir Üniversitesiyiz, Toplumsal Sorunlara Çözüm Bulmakla Mükellefiz’’
Hasan Kalyoncu Üniversitesinin şehir üniversitesi olduğunu söyleyen Rektör V. Prof. Dr.
Edibe Sözen: ‘‘Şehirde olan biten sorunlara göz kulak kesilen bir üniversite olarak sosyal
sorumluluk kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplumsal sorunlara çözüm bulma
noktasında sorumluluklar yüklendik. Nerede insan topluluğu varsa orada bilmediğimiz birçok
sorun var. Biz üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak onlara
çözüm bulmakla mükellefiz. Akran zorbalığı konusu ciddi bir mesele. Bu nedenle
etkinliğimizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kadın ve Demokrasi Derneğine iş
birliğinden ötürü teşekkür ederim’’ dedi.
‘’Siber Zorbalık, Türkiye’de Yaygın Durumda’’
Akran zorbalığının elektronik ortama aktarılmış şekli olan siber zorbalık hakkında konuşan
Tolga Arıcak, zarar verme bilinciyle bilişim teknolojilerini kullanılması olduğunu söyleyerek
siber zorbalığı tanımladı. Arıcak, Türkiye’de siber zorbalığın dünya geneline göre daha
yüksek oranda görüldüğünü ve siber zorbalık yapan büyük bir kesimin aile ilişkilerinde
sorunlar olduğu ifade etti.
Zorbalık Önlenebilir
Akran Zorbalığı konusudna Türkiye’de önemli isimlerden biri olan Mücahit Öztürk, çocukların
neden zorbalık yaptığını ve nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Zorbalığın önlenmesinin mümkün olduğunu dile getiren Senem Başgül ise ders dışı
aktivetelerin bu süreçte önemli olduğunu vurguladı. İletişim kurmanın yollarını anlatan
Başgül, anlayış göstermenin, eleştirmemenin, sevgi ve değer göstermenin önemli olduğunun
altını çizdi.
Soru-cevap eklinde devam eden programda konuşmacılara Prof. Dr. Edibe Sözen tarafından
hediye takdimi yapıldı. Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin akran zorbalığını
her yönüyle ele aldığı etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.