Sağlık alanında çok önemli yeniliklere imza attık
Tarih:14.3.2019
Bugün, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine baktığımızda bu
değişimi açık bir şekilde görmekteyiz.
Bizler “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” anlayışıyla hareket eden bir neslin
temsilcileriyiz. Çünkü sağlıklı bir toplumun olması sağlıklı bireylere bağlıdır. Sağlık
hizmetlerinin kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında en büyük görev ise
hekimlerimize düşmektedir.
İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden birisi olan hekimlik, önemini hiçbir
dönemde kaybetmemiş ve özellikle Türk toplumunda kutsal bir meslek olarak kabul
görmüştür.
Doğumdan ölüme kadar her an bizleri yaşatmayı, acılarımızı azaltmayı ve
bizlere daha kaliteli bir yaşam sunmayı hedefleyen tüm sağlık çalışanlarımızın bu
nedenle hakkını ödeyemeyiz.
Bu duygu ve düşünceler ile sağlıklı toplum olabilme yolunda ve sağlık
hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmemiz adına var gücüyle, özveriyle çalışan
başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı
kutluyorum.