Genç Birlik'te 'Peygamber ve Gençlik' konulu konferans
Tarih:8.11.2018
“Peygamberler; toplumu değiştirmek, yönlendirmek, doğru yola kanalize etmek, Allah'a yönlendirmek için gönderilmişlerdir" diyen ve bu sebeple peygamberlere, öğretici rollerinden dolayı "öğretmen" demenin yanlış olmayacağını ifade eden Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Hz. Muhammed'in ve diğer bütün peygamberlerin "ilahi kaynak"tan aktardığı evrensel nitelikteki sözlerine kulak vermek; öğütlerini dinlemek, tatbik etmek gerektiğinin altını çizdi Hazreti Muhammed'in kişilik ve davranış özelliklerini anlatan ve çevresindekilerin genellikle gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Hz. Peygamberin çevresinde saf tutan gençlerden örnekler verdiği konuşmasına şöyle devam etti:
Din; hayatımıza mutluluk verir, dünya ve ahiret saadetini sağlayan bir şeydir. Komşumuza iyilik yapmak, insanlara yardım etmek gibi güzel değerleri içeren dini emirler, ahiret mutluluğumuzu sağlayan unsurlardır. Bu yüzden peygamberler, güzel ahlakları ve örnek davranışlarıyla farklılıklarını her ortamda hissettirmişlerdir. Peygamber Efendimiz de örneğin misafire güzel ikramda bulunurdu. Oysa, zamanımızda misafirlik diye bir şey kalmamış, gençlik ne hale gelmiş... Mazlumun yanında yer alan bir insandı... Adildi, her zaman haksızlıklara karşı geldi... Peygamber Efendimiz'in yanında kalan insanlar hep genç insanlardır. Bunu çeşitli kaynaklardan da anlıyoruz. 20-30 yaş arasındaki bu gençler, hayatlarının baharında Allah'ın dini için yola düştüler, şehit oldular. O zamanın gençleri, nasıl bir terbiye aldılar?.. Nasıl bir anlayıştı ki o, yola koyuldular, memleketlerinden ayrıldılar, hayatları pahasına fedakarlıklarda bulundular? Fedakarlık etmekten çekinmeyen bu gençler, Peygamber Efendimiz'in yanında genç yaşlarda çeşitli görevlerde bulunuyorlar. Biz ise benzer yaşlarda bu olgunlukları gösteremedik. Şimdiki gençlik neden bu anlayışa sahip olmaktan uzak? Gençliğe veremediğimiz aslında bu. Belki de bizde hata var."

Konuşmasında, genç sahabenin Hazreti Peygamber'in yanında toplanmasının sebeplerine de dikkat çeken Çelik, "Peygamber Efendimiz'in gösterdiği hedef ve getirdiği evrensel mesaj, gençlerin çevresinden eksik olmamasında önemli bir sebeptir. 'La İlahe İllallah' dememizi öğütleyen Sevgili Peygamberimiz, Hak yolunda iki yol gösteriyordu: İslam yolunda ya şehitlik ya da gazilik... Verdiği terbiye ve ahlak, azarlama olmaması, gençlerle şakalaşması, O'nun peygamberliğinin inceliğindendir. Gençlerle onların dilinden konuşuyordu. Sevgiyi ön planda tutmuştur. 'Sevdiğimize, birbirimize sevdiğimizi söyleyelim' derdi. Gençleri, genç sahabeleri cennetle müjdelemiştir. Gençlerin duygularını okşamıştır. Hata yaptıklarında hiçbir zaman yüzlerine vurmadı. Peygamber Efendimiz, gençlere yumuşak ve müsamahalı davranırdı. Bir gence bir şey öğreteceği zaman bunu önce onun kalbini yumuşatarak yapardı. Biz eğitimciler olarak insan yetiştireceğiz. Bu nedenle bu ince davranış yöntemleri, bizim için yol gösterici niteliktedir" diye konuştu.

Gaziantep Genç Birlik Başkanı Çetin Urhun da yaptığı konuşmada “Bir milletin istikbâlini önceden görebilmek, kerâmet değildir. Bunun için o milletin gençlerinin enerjilerini nerelerde tükettiğine bakmak kâfîdir. Zira her devrin gençliği, aldığı terbiye neticesinde enerjisini harcayacak bir hayat tarzını benimser. Gençliğin hayat tarzı ise, o milletin istikbâlini gösteren berrak bir ayna gibidir. Eğer bir millette gençler güçlerini hayır, mâneviyat ve fazîlet yolunda hizmet ve gayrete sarf ediyorsa, o millet istikbâl vaad ediyor” dedi.
Soru - cevap bölümüyle devam eden konferansın sonunda Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik’e katılımından dolayı hediye takdim edildi.