Organ bağışının önemi  anlatıldı
Tarih:8.11.2018
Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi ekibi,
açtıkları stantta ziyaretçilere organ bağışının önemi ve nasıl yapılacağına ilişkin
sunumda bulunuyor.
9 Kasım akşamına kadar açık kalacak stantta, organ bağışında bulunmak isteyenler,
form doldurabilecek.
SANİ KONUKOĞLU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi
haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli
Merkezi, Nefroloji, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Hematoloji, Çocuk Cerrahisi, İç
Hastalıkları, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji,
Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku
Laboratuvarı, Obezite ve Metabolik Cerrahi Kliniği ve Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.