Kamu emeklilerinin eşitsizliği giderilsin
Tarih:8.11.2018
Kaplan, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ve ilgili kurumlarda
çalışmış emekli eczacıların, aldıkları eğitim sürelerinin diş hekimleri ile benzerliği
de göz önünde bulundurularak 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek. 84. Maddesinin düzenlenmesiyle
emekli eczacıların da mağduriyetinin gidereceğini belirtti.
Kanun yasalaşırsa, kamuda çalışmış emekli eczacılar da, doktor ve diş
hekimleri emekli maaşlarına denk maaş alacak, uzman olanlara 17.000 gösterge
rakamının, uzman olmayan eczacılara 13.000 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte
ilave ödeme yapılacak.
ECZACILAR DA SAĞLIK HİZMETİNİN ESAS UNSURLARINDANDIR
Kaplan, Torba Yasada eczacılara haksızlık yapıldığını belirterek, “Eczacılık
mesleğinden emekli olanları aylıkları, aldıkları eğitim ve yürütmekte oldukları
hizmetle mütenasip olmaktan çok uzak olup, aldıkları eğitim sürelerinin diş
hekimleri ile aynı olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Gerek hastanelerde, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev
alan doktor, eczacı ve diş hekimleri sağlık hizmetleri sınıfının esas unsurlarıdır.
Bu üç meslek grubu koordineli bir şekilde çalışarak sağlık hizmeti sunarlar.
Üniversiteye giriş sınavlarında Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri birbirine
yakın ve aynı tür puanla öğrenci almaktadır.
Sağlık şiarında: “Teşhis ne kadar önemli ise, tedavi de bir o kadar
önemlidir” cümlesine binaen eczacılar da tedavinin gerekliliğini sağlayan
mesleki gruptur.
Tüm bu nedenlerden dolayı EK MADDE 84’te doktor ve diş hekimlerini
kapsayan maddeye üç meslek grubunun ayrılmaz bir parçası olan “eczacıların”
da eklenerek, bu mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir” diye açıklamalarda
bulundu.