İMKON’da yapı sektörü zirvesi gerçekleşti
Tarih:11.10.2018
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Milletvekili Barış Aydın, İzmir Milletvekili Necip Nasır
ve sektörü ilgilendiren kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, İnşaat Müteahhitleri
Konfederasyonu (İMKON)’da bir araya gelerek, Anadolu’daki kamu ve özel sektör müteahhitlerinin
sorunlarını görüştü.
İMKON Yönetim Kurulu Üyesi olan GAİMDER Başkanı İbrahim Apa’nın da hazır bulunduğu toplantıda,
İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu ve üyeler, sektörün sorunlarını içeren konuları, bizzat Bakan Murat
Kurum, milletvekilleri ve kamu kurum yöneticilerine aktardı. GAİMDER Başkanı İbrahim Apa,
toplantıda, Gaziantep başta olmak üzere Anadoludaki konut sektörünün ve kamu müteahhitlerinin
beklenti ve taleplerini Bakan Kurum ve ilgili bürokratlara anlatma fırsatı buldu.
İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu konuşmasında, toplantının Konfederasyona bağlı inşaat
müteahhitlik alanında faaliyet gösteren Anadolu’nun dört bir köşesinden 41 ili temsilen gelen Bağlı
Birliklerin Dernek Başkanlarının da katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Kurum’un 120 bin
üyesi olan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun (İMKON) inşaat sektörünün zor günlerden
geçtiği bir dönemde, sorunlarını dinleme anlamında İMKON’a teşrif etmelerinin memnuniyet verici
olduğunu söyledi.
ÖNEMLİ SORUNLAR MASAYA YATIRILDI
Toplantıda; son gelişmelerle daralma yaşayan inşaat sektörünü hareketlendirmeye yönelik, dinamik
adımlar atılması talep edildi. Bu kapsamda, yeni konut ve işyeri satışlarında geçici bir süreliğine yeni
yapılardaki alım satım tapu harçlarının sıfırlanması ve KDV indiriminin devam etmesi, ilk kez konut
alacaklara uygun kredi desteği sağlanması, Kat karşılığı modelinde müteahhitlerin cezai müeyyide ile
karşılaşmaması için 12 ay ek süre verilmesinin sağlanması ayrıca yıl sonu itibariyle yürürlüğe girecek
olan yeni yapı denetim uygulamasının sektöre etkileri ele alındı. Son bir yılda % 130 artan başta
demir, kablo, çelik, mekanik vs. inşaat malzeme fiyat artışlarının takip edilmesi, Müteahhitlerin kat
karşılığı yaptığı inşaatlardaki imalat ilerleme seviyesine göre, hak ediş payları olan gayrimenkul
haklarını, sattıkları 3. şahıslar hariç, sadece yüklenici firmaların veya gerçek kişilerin, tapu harcı
ödemeksizin bedelsiz devir almalarının sağlanması da gündemin önemli maddeleri arasında yer aldı.
Görüşmede, kamu müteahhitlerine 2017’den başlayarak fiyat farkı verilmesi, fesih kararnamesi de
talep edildi. Bunların yanı sıra; müteahhitlik sektörünün yurt dışına çıkışının desteklenmesi, bu şekilde
ülkemize döviz getirici alan açılması, ayrıca kamu idarelerinin sahada daha başarılı uygulaması için,
ihtiyaç halinde dinamik özel sektör desteği ve işbirliğinin tesisi açısından zaruriyet gerektiren yasal
zemini ve temsil ehliyet ve kabiliyeti olan Müteahhit Odaları Birliği’nin kurulması gerektiği de ifade
edildi. Bu arada, yakın zamanda yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliğinin belediyeler arasında farklı
uygulamaya sebebiyet vermeyecek şekilde güncellenmesi de sektör üyeleri tarafından talep edildi.
 
ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR VE 41 İL KATILDI
Toplantıya, 41 il’in Dernek başkanları ve sektör temsilcileri ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakan
Yardımcısı Fatma Varank, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, İlbank Genel Müdürü
Yusuf Büyük, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Mekansal
Planlama Genel Müdürü Y.Erdal Kayapınar, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can ile Mesleki
Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem katıldı.