GSO-MEM'de 'Dış Ticaret ve İstihbarat Uygulama Eğitimi' gerçekleştirildi
Tarih:13.9.2018
20 firmanın temsilcileri ve dış ticaret elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen
program kapsamında, dış ticaret ve istihbarat uygulamaları konusunda duayen bir
isim olan Yaman Koç tarafından katılımcılara eğitim verildi.
GSO ve ILO’nun ortak görüş ve önerileri doğrultusunda “GSO-MEM Meslek
Edindirme ve Geliştirme Projesi” kapsamında eğitim alan ya da eğitim almış personeli
istihdam ederek ILO teşviklerinden yararlanan Türk ve Suriyeli firmalara verilen
eğitimler gelen talepler doğrultusunda tekrarlanacak.
Dünyada artan rekabet ortamında firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri ve
gelişmeleri için “Dünyalı” firmalara dönüşmeleri, yani tüm dünyada operasyon
yapabilme becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Yaman Koç, “Bu birçok faktöre
bağlı ancak bunun en önemli ayağı ticari bilgi ve istihbarat sistemi. Özellikle dış
ticaret alanında ticari istihbaratı sistemli olarak kuran, geliştiren ve uygulayan
firmaların önemli bir stratejik üstünlük kazandıkları yadsınamaz. Bu nedenle burada
verilen eğitimler firmalar için çok daha büyük önem arz ediyor” dedi.
Katılımcılar tarafından belirlenen pazar ve ürünlere yönelik gerçekleştirilen uygulama
çalışmaları ve örneklerle yapılan eğitimlerden katılımcılar büyük bir memnuniyetle
ayrıldı.