Ovayolu’dan müthiş öneri
Tarih:12.9.2018

YENİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK BİR ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR

Sınırlı enerji kaynaklarının, dünya üzerindeki dengesiz dağılımı ve ülkelerin paylaşım hırsları, insanlığı yeni ve temiz enerji kaynakları bulmaya zorladığını belirten Ovayolu, “Bu çerçevede bütün dünya, güneş, jeotermal, rüzgâr gibi alternatif enerji kaynaklarından mümkün olduğunca daha fazla faydalanmak ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzere bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ülkemiz, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Bu kaynaklara ivedilikle yönelmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Enerjiyi; ithal etmek yerine, kendi öz kaynaklarımız ile üretmek, enerjiyi tasarruflu kullanmak, iyi yönetmek ve enerji tasarrufunu sağlayan yeni teknolojiler geliştirmek bir zorunluluk haline gelmiştir.”

KAZANIMLARI TARTIŞILAMAYACAK KADAR BÜYÜK

Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmenin, ülke için sağlayacağı kazanımlar tartışılamayacak kadar büyük olduğunun altını çizen Ovayolu, “Ülkemizdeki ithal olan fosil yakıta dayalı enerji kullanımı; Ülkemizin dışa bağımlılığını artırırken, çevre kirliliğinin de önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. Ülkemiz % 70 oranında enerjide dışa bağımlıdır. Bu şartlarda ve bu enerji maliyetleri ile dünya piyasası ile rekabet etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin enerjide ki dışa bağımlılık oranını rüzgâr, güneş ve su gibi yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları ile aşmamız gerekmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kalkması bugün Ülkemizin birçok sorununun kendiliğinden çözülmesi anlamına gelmektedir. Ülke olarak enerjiye inanılmaz miktarlarda ücret ödemekteyiz.

ENERJİMİZİ KENDİMİZ ÜRETMEMİZ MÜREFFEH BİR TÜRKİYE ANLAMINA GELİR

Enerjimizi kendimiz üretmemiz, ekonomik güç ve daha müreffeh bir Türkiye anlamına gelir. Ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye için enerjimizi yerinde üretmeli ve yerinde tüketmeliyiz. Fabrikalarımızın çatıları boş dururken, helikopter dahi inemeyecek arazilere Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurmak doğru değildir. Sanayicilere gerekli ek destekler verilerek kendi çatılarında GES kurabilmeleri teşvik edilmelidir. Artık, OSB’deki firmaların çatılarında güneş panellerini görmek istiyoruz. GES’lerin amortisman süreleri önemlidir ancak iletim hatlarında ki kayıplar, arazi ve alt yapı için gerekli ek yatırımlar vb. diğer giderler düşünüldüğünde dağ başı araziler, fabrika çatıları ile kıyaslanamamaktadır. Yerinde üretim yaparak rekabet gücünün artmasını sağlamalıyız. Sanayicilerimizde, devletimizde, bu konuda el ele vererek boş duran fabrika çatılarda GES’lerin kurulması için çalışmalar başlatmalıdır. Ancak ve ancak enerjimizi kendimiz üreterek, özellikle de güneş enerjisinden faydalanarak içinde bulunduğumuz kriz ve olası krizleri aşabiliriz. İvedilikle bu doğrultuda enerji yatırımların yapılmasını ve desteklerin bu yönde geliştirilmesini bekliyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ