Gazişehir tüzük değişikliğine gidiyor...
Tarih:10.8.2018
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneğinin Olağan Üstü Genel Kurulunun aşağıdaki gündem ile 25.08.2018 günü saat 18:00'de Dernek Merkezi'nde yapılmasına belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 04.09.2018 tarihinde saat 18:00'de Dernek Merkezi'nde; Bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılmasına katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
1- Açılış ve Yoklama
2- Genel Kurul ve Divan Teşkili
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve Yönetim Kurulunun İbrası
5- Denetim Kurulu Raporlarının Okunması
6- Dernek Tüzük Değişikliklerinin görüşülmesi
7- Yeni Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi
8- Yeni Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçilmesi
9- Dilek ve Temenniler
10- Kapanış