Yerli üretime dev destek
Tarih:12.7.2018

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Harran Üniversitesi’nin sağlamış olduğu finansman ile GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi bünyesinde Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarı kurulmuş, yakın zamanda Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından denetlenerek, 17.11.2017 tarihinde akredite edilmiştir. Güneş Enerjisi Teknolojileri Laboratuvarımız; TS EN ISO 9806 Standardına uygun bir şekilde Termal Güneş kolektörlerine ait her türlü Mekanik, Isıl ve tüm performans testlerini gerçekleştirebilmektedir. Aynı zamanda TS EN ISO 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar”  standardını sağlayan laboratuvar Kalite Yönetim Sistemine sahiptir. Bu kapsamda bölgemizde ve Harran Üniversitesi bünyesinde TURKAK tarafından akredite olan ilk laboratuvardır.

Günümüzde yerli üretim öneminin ön plana çıktığı ve çeşitli teşvikler ile desteklendiği dönemlerde yerli termal kolektör üretimi yapan birçok firma kurulmuştur ve şuan Türkiye ihtiyacı olan tüm termal kolektörleri kendisi üretebilmektedir.  Üretici firmalar bu kolektörlerin satışa çıkarılması ve bir takım garanti şartlarının taahhüdünü son kullanıcıya sunabilmesi için, ürününü yetkili bir kuruluştan test ettirmesi gerekmektedir. Ülkemizde termal güneş enerjisi sektörünün istikrarlı biçimde gelişmesi, bu pazarda haksız rekabet koşullarının önlenmesi ve son kullanıcılara kaliteli ürünler sunulması açısından ilgili standartlara göre üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve kalite güvence sistemlerine uygun hizmetler vermek çok önemlidir. Bu kapsamda günümüze kadar yurt dışından hizmet alan yerli üreticilerimiz artık Harran Üniversitesi GAP YENEV Merkezi’nde Kurulu bulunan Güneş Enerjisi Teknolojileri Test ve Sertifikasyon Laboratuvarından hizmet alarak ürününü Sertifikalandırabilecektir.