CHP'den mültecilere bütçe önerisi
Tarih:11.10.2017
Hazırlanan bütçe; Personel Giderleri: 35 milyon 877 bin, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Ödemeleri: 4 milyon 950 bin lira, Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 271 milyon 169 bin lira, Faiz Giderleri: 863 bin lira, Cari Transferler: 22 milyon 300 bin, Sermaye Giderleri: 444 milyon 341 bin, Sermaye Transferleri: 9 milyon,  Yedek Ödenekler: 41 milyon 500 lira olarak belirlendi. 2018 yılı için belirlenen tahmini bütçe 830 milyon oldu.
BÜTÇE ACELE HAZIRLANIYOR
Gündemin 1.maddesinde yer alan Şahinbey Belediyesi 2018 Mali yılı Performans Esaslı Bütçesi hakkında konuşan CHP Meclis Üyesi Yılmaz Kireç; “Yerel Yönetimler sundukları hizmetleri iyileştirmek için vatandaşın toplumsal hizmetlerden ne oranda faydalandığı, hizmetlerin vatandaşların ihtiyaçlarını ne derece karşıladığı dolayısıyla vatandaşın yaşam kalitesini ne derece etkileyeceğini bilmek zorundadır. Bu bilgiler hem kamu kaynaklarının kullanıldığıyla ilgili hesap vermeye hem de hedef ve sözlere ne kadar ulaşıldığını ölçmeye yarar. Bu bütçenin hazırlanmasında mali kuruluşların, kent konseyinin, sivil toplum kuruluşlarının hiçbirinin görüşü alınmadı. Bütçe hazırlanırken acele bir bütçe hazırlanıyor. Bu bütçenin temeli, sermaye gelirlerine dayalı bir bütçedir. Şimdi 2018 tahmini bütçemize baktığımızda 498 bin lira sermaye gelirleri bütçesi oluşmaktadır. Bunun 200 bini arsa satışları, 298 bini müteahhitlik yapan sayın belediyemizin satışlarından gelen bina satışlarıdır. Yerel yönetimlerde bütçenin sürdürülebilirliği ve kaynakların yerinde kullanılması için katılımcı bütçe uygulamasına geçmek lazım. Katılımcı bütçe uygulamasıyla, bütçenin yüzde 5’i ile yüzde 15’i arasında katılımcı bütçe uygulaması uygulanmaktadır.”
RANT ALANINA DÖNÜŞTÜRMEMEK GEREKİR
 “Gaziantep’te trafik, yeşil alan sorunu var.” diyen Yılmaz Kireç; “100 binlik plan yapıldı, bu plan yapılırken demokratik kitle örgütleri ve mimarlar odasının görüşleri alınmadı. Olimpiyat Köyü’müz kentsel kullanıl alanına dönüştü. Taşlıca’daki mahallemizdeki mezarlık alanı, kentsel kullanım alanına dönüştü. İkinci olarak, Gaziantep bir bütündür, yeşil alanı Şehitkamil Belediyesi talan etmiştir. 400 bin metrekare okul alanı ve yeşil alanı ticari ve konut alanına çevirmişlerdir. Bunların hepsi bizi etkilemektedir. Şehrimizde kentsel dönüşüm yapılmasına destek veriyoruz. Fakat bu dönüşüm yapılırken, yerinde kentsel dönüşüm yapılmalı. Vatandaşların hatıralarından, çocukluklarından kopararak kentsel dönüşüm yapılmamalı. Kentsel dönüşümü belediyenin rant alanına, müteahhitlik alanı haline dönüştürmemek gerekir. Kentsel dönüşümde vatandaşın bir evi varsa, bir ev vermek pozisyonunda kalmak durumundasınız. Bunlar yapılmadığı durumda kentsel dönüşümün çok başarı sağlayacağına inanmıyorum.” sözlerine yer verdi.
SÜRİYELİLERE GENEL BÜTÇE AKTARILMALI
 Şahinbey Bölgesi’nde derslik başına 47 öğrenci düştüğünü belirten Kireç;  “Buradan soruyorum, daha önceki mecliste plan tadilatı yaptık. Yeşikent’te plan tadilatı yaparken sosyal donatı alanları koymadık. Okul alanı da koymadık. 5 yıllık stratejik plan bu bütçede çökmüştür. Hesaplıyoruz ve gelir gider kalemleriyle yapacaklarımızı bu plana koyuyoruz fakat bütçeyi yüzde 68 gibi oranda tutturamadığımız için arsa satışları da rayında gitmediği için yapılacak faaliyetlerin hiçbiri sağlıklı olmuyor. Merkezi hükümetin gönderdiği para Şahinbey gibi büyük bir bölgeye yetmez. Fakat bütçeyi hazırlarken sürdürülebilir bir bütçenin hazırlanmasından yanayız. Sermaye gelirlerine dayalı bütçe, arsa satışlarına dayalı olduğu için çok fazla tutturulamamaktadır. Şahinbey Bölgesi’nde mültecileri ikamet ediyor. Bu durum belediyemize ek bir külfet. Genel bütçeden Suriyelilerle ilgili genel bir bütçe aktarılmasını da öneriyorum.” şeklinde konuştu.
PLANLAMALAR GÖNLÜN İSTEDİĞİ GİBİ OLMUYOR
CHP Meclis Üyesi Yılmaz Kireç’in konuşmasına cevaben açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanvekili Cuma Güzel; “Yılmaz Bey çalışmalar yapılırken kurumların görüşlerinin alınmadığını söyledi. Biz çalışırken hem müteahhitler odasının, hem de mühendisler odasıyla, yapacağımız çalışmaları yerinde anlatıyoruz. Hepsi gelemeyebiliyor, gelen arkadaşlara gerekli bilgileri yerinde veriyoruz. Bütçe görüşmelerinde nüfus artışından bahsetti Yılmaz Bey, tabii ki Gaziantep Güneydoğu’nun incisi, bu nedenle herkes Gaziantep’e göç ediyor. Bundan dolayı yapılan planlar, gönül istediği gibi olmuyor. Ben hem bizim hem de Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı planların 100 binlik planla ilgili de tüm belediyelerin meclis üyelerini kapsamak şartıyla bir otelde, Mühendisler ve Mimarlar Odaları olmak üzere bir bir anlattık. Görüşü olan arkadaşlarda orada görüşlerini beyan etti. 100 binlik plana dair farklı görüşleri olan arkadaşlarda oradaki şehir plancılarına görüşlerini söylediler. Ona göre tekrar planlar yapılarak, gündeme girdi ve meclisten geçti. Yeşil alan miktarı, bu dönemde Gaziantepli tüm belediyeler gerçekten yeşile büyük önem verdiler. Daha önce 1.3 olan kişi başına düşen yeşil alan miktarı, 13’leri geçti. Diğer belediyelerimizin de bu konuda ciddi çalışmaları var.” dedi.
YEŞİL ALANLARI KORUYORUZ
Eksiklerin olabileceğini sözlerine ekleyen Cuma Güzel şu şekilde konuştu; “Şehir büyüdüğü zaman, nüfus arttığı zaman gerekli önlemlerin alınması, bu miktarın çoğalması gerekiyor. Gerek şehrin büyümesi, daha önce yapılan planlar ile ilgili sıkıntılar var. Yer olamadığından kamulaştırarak okul yapıyoruz. Hem 5 binlik hem de binlik planlarda gerekli hem yeşil alanlarını hem de okul alanlarını koyuyoruz. Ama eski planlarda sıkıntı var. Onlarda da hem Gaziantep Valiliği hem de belediyelerimiz kamulaştırarak okul yapıyoruz. Eğitimde tekli eğitime geçilecek kalite yükselsin diye. Kentsel dönüşüm bilindiği gibi şehrin ulaşımı noktasında sıkıntılara neden oluyor. Büyükşehir Belediyesi ulaşımla ilgili Ulaşım Master Planı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Biz kentsel dönüşüm ile yolları açmaya çalışıyoruz. Şuanda İnönü Caddesine alternatif olarak açtığımız, 40 metrelik yol bu meclisin desteği ile geçti. Şuanda uygulamada yüzde 56’dayız. İkinci etap dediğimiz Özdemirbey’de Düztepe Polis Merkezi’ni yıktık ve yolu açtık. Şuanda GASKİ alt yapısını düzenliyor ve yolları hızlıca açarak ulaşım akslarını rahatlatmaya çalışıyoruz. Kolay olmuyor ve burada ciddi bir nüfus yaşıyor. Kamulaştırdığımız evlerin yerine vatandaşın isteğine göre isteyene daire, isteyene evin bedelini veriyoruz. Vatandaşı bu konuda zorlamıyoruz. Ayrıca vatandaşlara aynı bölgede yapılacak konutlardan teklif ediyoruz. Tüm kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam edecek.”
 
GELİRİMİZ GİDERİMİZİ KARŞILIYOR
Yılmaz Kireç’in konuşmasına karşılık olarak Şahinbey Başkanvekili Birol Ülger ise, “Bütçe ile ilgili sen başından beri hazırlanıyoruz. Ekim ayına kadar bütçeyle ilgili gerekli çalışmaları yaparak bütçeleri son hale getiriyoruz. Tabi ki bu bütçeler hazırlanırken STK’ların ve diğer kuruluşların görüşleri alınıyor. Taleplere göre yapacağımız yatırımlar netlik kazanıyor. Herhangi bir oldubittiye gelmiyor. Tabii ki bütçe bazı dönemler denkleşmiyor. Kamulaştırmada alacaklı yerleri alamıyoruz ya da planlanan konutları yapamıyoruz. Buna göre gelirimizi düzenliyoruz. Bizim gelir yönünden bir sorunumuz yok. Çünkü gelirimiz her zaman için giderimizi karşılıyor. Her zaman içinde giderimize göre gelirimizi ayarlamaya çalışıyoruz. Bizim müteahhitlikte gözümüz yok, kentsel dönüşüm yapıyoruz. Sosyal konutlar yapıyoruz. Kentsel dönüşüm yaptığımız yerleri güzelleştiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.
ALTINLAR ŞAHİNBEY MECLİSİNDEN
Şahinbey Meclisi tarafından gündem dışı görüşülen madde kapsamında Şahinbey’den Milli Takıma giden 6 sporcuya ve 1 antrenöre Ampute Futbol Milli Takımı’nın Avrupa şampiyonu olması nedeniyle 30’ar adet cumhuriyet altını verilecek. Konu hakkında konuşan Ak Parti Meclis Üyesi Cuma Güzel; “Tüm meclis üyelerimiz spora baştan beri destek veriyorlar. Bu desteklerle Ampute takımını kurduk ve Milli Takıma fiili oynayan 6 sporcu 1 tane antrenör verdik ve bu takım Avrupa Şampiyonu oldu. Şahinbey’i gerçekten gururlandırdılar çünkü herkesin dilinde Şahinbey sporcuları var. Ben öncelikle sporcuların hepsini kutluyorum. Sporcularımız hafta sonu gelecekler ve tören düzenleyeceğiz.” dedi.   Madde oy birliği ile kabul edildi.
Mecliste gündem içi 3, gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 4 madde görüşüldü.
BİLGE ÜLKE GÜZEL