Koçer müjdeyi verdi
Tarih:5.10.2017

Bazı Vergi Kanunları İle Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine bugün başlandığını belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer “Tasarı öncelikle istihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik etmeye yönelik düzenlemeler içeriyor. OVP'yi destekleyecek nitelikte oldukça geniş bir kapsama sahip. Vergi Kanunlarına ilişkin düzenlemelerle vergi mükelleflerine yeni kolaylıklar ve kayıtlı ekonomiye geçişe ilişkin düzenlemeler bu tasarının diğer öne çıkan başlıkları. Elde edecekleri net ücretin 1.404 TL nin altına düşmemesini sağlayacak şekilde ilave asgari geçim indirimi sağlanacak olan asgari ücretliden tutun,  şehir dışına taşınmalarına imkan sağlamak bakımından kamuya ait yerlerin bedelsiz devrine imkan tanınan sanayi sitelerine  kadar geniş bir kitleyi ilgilendiriyor. Ekonomide atılım yılı olan 2017'nin ilk aylarından itibaren sanayi üretiminde, ihracatta, büyümede büyük başarılar elde ediyoruz. Hedefimiz bu başarıyı sürekli kılmak. Hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi yakalamak. Bunun için çok çalışmaya ihtiyacımız olduğu  kadar yasal düzenlemelere de ihtiyacımız var. Biz de bunun için çalışıyoruz” dedi.

Sanayici ve işletmecilere büyük kolaylık

Yeni yasa tasarısında sanayici ve işletmecilere büyük kolaylıklar getirildiğini de sözlerine ekleyen Koçer “Bu tasarı ile sanayici ve işletmecilere büyük kolaylıklar getiriliyor. 4325 ile 5084 sayılı Kanunlar kapsamında yatırım yapmak üzere kendilerine taşınmaz verilen yatırımcılara, yatırımlarını tamamlamaları için ilave  2 yıl  süre verilmesi ve istekli ve yüklenicilerin, sigorta şirketlerinden alacakları kefalet senedini kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak verebilmelerine imkan sağlanması bunlardan bazıları. İmalat sanayi yatırımlarının önümüzdeki yılda vergisel bakımdan desteklenmesi için yapılan düzenlenmeler yine bu tasarıda yer alıyor. İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisi yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulamasının 2018 yılında da sürdürülmesi sağlanıyor" dedi.

Teşvikler 2018 yılında da devam edecek

İmalat sanayiine ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik 2017 yılı için getirilen ilave teşviklerin 2018 yılında da devam edeceğini ifade eden Koçer açıklamasında “Kamu taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması ile kamu harcamalarının yönetiminde etkinliği sağlamaya yönelik düzenlemeler torba yasada yer alan çok önemli çalışmalar.

Yaklaşmakta olan 2018 Bütçesi çalışmaları öncesinde komisyonumuza gelen ve görüşmeye bugün başladığımız kanun tasarısı görüşmeleri haftaya salı gününden itibaren devam edecek, milletvekillerimizin sağlayacağı katkılarla olgunlaşarak Meclis Genel Kurulunda görüşülecek ve yasalaşacaktır. Vatandaşlarımıza, sanayicimize, yatırımcımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi