Erdo?an’yn ziyareti öncesi ABD’den sürpriz karar
Tarih:5/14/2017
Cumhurba?kany Tayyip Erdo?an’yn 15 Mayys’ta ba?layacak Washington ziyareti öncesi ABD’den sevindirici bir karar geldi.
 
Cumhurba?kany Tayyip Erdo?an'yn 15 Mayys'ta ba?layacak Washington ziyareti öncesi ABD'den sevindirici bir karar geldi.
Cumhurba?kany Tayyip Erdo?an'yn 15 Mayys'ta ba?layacak Washington ziyareti öncesi ABD'den sevindirici bir karar geldi. 35 yyl önce Türkiye'nin Los Angeles Ba?konsolosu Kemal Arykan'y katleden terörist Hampig Sassounian'in ?artly tahliye talebi reddedildi. California Valisi Edmund Brown, Sassounian'yn mensubu oldu?u Ermeni Soykyrymy Adalet Komdanlary adly terör grubunun ideolojik baky? açysyny hala ta?ydy?yny belirterek, ?artly tahliye talebini onaylamady.
 
Karar ABD'de ba?ta Los Angeles Ba?konsoloslu?u olmak üzere Türkiye'nin misyonlary ve Türk Amerikan toplumunun yo?un mektup kampanyalarynyn etkisiyle alyndy. Sassounian, 28 Ocak 1982'de aracyyla trafik y?yklarynda beklerken Ba?konsolos Kemal Arykan'y katletmi? ve kysa sürede yakalanmy?ty. Ömür boyu hapis cezasyna çarptyrylan Sassounian'a, suçunu daha sonra kabul etti?i için ?artly tahliye yolu açylabilmi?ti. 14 Aralyk 2016'da mahkeme Sassounian'yn ?artly serbest byrakylmasyna karar vermi?ti. Karar Vali Brown'yn onayyna ba?lyydy..