Yngiltere Savunma Bakany Fallon, Bakan I?yk'y arady
Tarih:5/11/2017
Yngiltere Savunma Bakany Micheal Fallon, Milli Savunma Bakany Bakan Fikri I?yk'y arady
Görü?mede Fallon, YDEF 2017 fuaryna çok arzu etmesine ra?men Yngiltere'de ilan edilen erken seçimler nedeniyle gelemedi?ini, bununla birlikte Türkiye ile Yngiltere anasynda Milli Muharip Uçak TF-X projesi ba?ta olmak üzere son dönemde önemli savunma sanayi projelerinde i?birli?inin ilerlemesinden memnuniyet duydu?unu ifade etti. Bu vesileyle iki bakan Suriye'deki son durum hakkynda kysaca görü? aly?veri?inde bulundu. Bakan I?yk bilhassa Rakka operasyonunun terör örgütü PKK nyn Suriye'deki uzantysy PYD/YPG ile planlanmasynyn yanly? olaca?yny ve bunun yol açabilece?i sakyncalary muhatabynyn dikkatine bir kez daha getirdi.
Fallon bugün Londra'da Somali için düzenlenmekte olan ve oturumu yönetti?i uluslararasy konferansta Ba?bakan Yyldyrym'yn çok etkileyici ve içerikli bir konu?ma yapty?yny, Türkiye'nin Somali'ye yapty?y katkylaryn ula?ty?y seviyenin takdir edildi?ini belirtti.