Bu imza tarihe altyn harflerle yazyldy
Tarih:5/2/2017
Cumhurba?kany Erdo?an, 16 Nisan'da halk oylamasyyla kabul edilen anayasa de?i?ikli?i ile "Cumhurba?kany seçilenin partisi ile ili?i?i kesilir" kuralynyn kaldyrylmasynyn ardyndan bugün parti genel merkezinde düzenlenen törenle AK Parti'ye üye oldu. 10 A?ustos 2014'te halkyn oylaryyla cumhurba?kany seçilen Erdo?an, 27 A?ustos 2014'te yapylan AK Parti 1. Ola?anüstü Büyük Kongresi ile genel ba?kanly?y Ahmet Davuto?lu'na devrederek partisine veda etmi?ti. 
CUMHURBA?KANI ERDO?AN AK PARTY'YE ÜYE OLDU
Cumhurba?kany Erdo?an, 979 gün sonra kurucusu oldu?u AK Parti'ye imzayy atarak yeniden üye oldu. Cumhurba?kany Erdo?an'yn AK Parti Grup Toplantysy'ndaki konu?manyn satyr ba?lary ?öyle; AK Partimizin saygyde?er mensuplary, kurucular kurulumuzun MKY, Merkez Disiplin Kurulumuzun üyeleri, çok de?erli karde?lerim, hanymefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularymla, hasretle, muhabbetle selamlyyorum. 27 A?ustos 2014 tarihinde milletimiz tarafyndan Cumhurba?kanly?y görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gere?i ayrylmak zorunda kaldy?ym kurucusu oldu?um partime, yuvama, sevdama, a?kyma bugün yeniden dönüyorum. Tam 979 gün sonra bu hasret hamdolsun sona eriyor. Bugün burada bir kez daha selamünaleyküm diyerek heyetinizin içine tekrar dahil oluyorum.
"BENY HEYECANLANDIRIYOR"
16 Nisan anayasa de?i?ikli?iyle Cumhurba?kanlarynyn parti üyeli?i yasasynyn de?i?tirilmesi ve yasa?yn kadyrylmasyny, böyle bir imkany en güzel ?ekilde ?u anda de?erlendiriyor ve partime yeniden üye oluyorum. Bu ayrylyk aslynda sadece bir resmi ayrylykty. Aramyzdaki mesafe mevzuat gere?i olan bir mesafeydi. Gönlümüz hep beraber oldu, hep beraberdi. Gönüllere synyr çizmek, gönüllere duvar örmek mümkün de?ildir. Biz hep bu hududu kimler çizmi? gönlüme,  dar geliyor garda?ym dedik. AK Parti 13 yyllyk bir siyasi parti olsa da aslynda kutlu bir davanyn mirasyny omuzlarynda ta?yyan bir partidir demi?tik. Bize asyrlar gibi gelse de ayryly?ymyzyn sona eriyor olmasy beni asyl bu bakymdan heyecanlandyryyor.