CHP'li Sucu'dan 23 Nisan kutlamasy
Tarih:4/21/2017

CHP Gaziantep Yl Ba?kany Hayri Sucu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramy’nyn tüm dünya çocuklarynyn karde?çe kutlady?y, bary? içinde ya?anabilecek bir dünyanyn tohumlarynyn atyldy?y ilk ve tek çocuk bayramy oldu?unu söyledi.

CHP Gaziantep Yl Ba?kany Hayri Sucu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramy Münasebetiyle yazyly bir açyklama yapty. Sucu, mesajynda ?unlary kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ulusal egemenli?in ilan edildi?i bu anlamly günü, gelece?imizin güvencesi çocuklarymyza bayram olarak arma?an etmi?tir. Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklara verdi?i de?erin ve duydu?u güvenin en büyük göstergesidir. Gelece?imizi temsil eden çocuklarymyz, geçmi?ten aldyklary güçle milletimizin yarynlaryny ?ekillendirecektir. Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdi?i azim ve kararlylyk, bugün daha ça?da? bir Türkiye için ortaya koydu?umuz çabanyn da ilham kayna?ydyr. Ulusal bayram olmanyn ötesinde bütün dünyada evrensel bir özellik kazandyrylmy?tyr."