Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM'de
Tarih:10.1.2017
Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasa değişikliği teklifi, özetle şu başlıkları içeriyor: Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler 5 yılda bir ayı gün yapılacak. TBMM, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkilerini kullanmaya devam edecek. TBMM, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve yazılı soru yollarıyla denetleme yetkilerini sürdürecek. Üst düzey kamu yöneticilerini Cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanına yargı yolu açık olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve bakanları, Cumhurbaşkanı atayacak. Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi 3 Kasım 2019'da yapılacak. Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanı, OHAL kararı verip TBMM'ye sunabilecek. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek. Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak. HSYK üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçecek. Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip Meclisin onayına sunacak.
 

-Cumhurbaşkanı devletin başı olacak, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında bulunacak

-Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek

-En az yüz bin seçmen tarafından da Cumhurbaşkanlığına aday gösterilme imkanı getirilecek

-Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanı atayacak

-Cumhurbaşkanı hakkında, suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çogunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek, üye tam sayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alınabilecek.

-Bir kişi en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilcek

-Cumhurbaşkanı OHAL kararı verip, TBMM'ye sunabilecek

-Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip,i Meclisin onayına sunabilecek

-Üst düzey kamu yöneticilerini Cumhurbaşkanı atayacak

-Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek

-Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek

-Milletvekili sayısı550'den 600'e çıkarılacak
-Seçilme yaşı 18'e indirilecek

-Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler 5 yılda bir aynı gün yapılacak

-TBMM, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkilerini kullanmaya devam edecek

-TBMM, Genel Görüşme,Meclis Soruşturması ve yazılı soru yollarıyla denetleme yetkilerini sürdürecek
-Kurulu 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7 üyesi TBMM tarafından seçilecek
-Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi olacak

 
ASKERİ MAHKEMELER KALDIRILIYOR

 
-Sıkı yönetim ve Askeri Mahkemeler kaldırılacak

 
ANAYASA MAHKEMESİ

 
-Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek