MALİYE?DE ELEKTRONİK TEBLİGAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Tarih:15.9.2015

Gaziantep’te Yeminli Mali Müşavir Erol Çember 2016 yılında başlayacak olan elektronik tebligat uygulaması hakkında bilgi verdi. Çağın gelişimine ayak uydurmak gerektiğini belirten Çember, uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte mükelleflere tebliğlerin elektronik olarak gönderileceğini söyledi. 

Maliye Bakanlığı’nın 1 Ocak 2016 itibariyle elektronik tebligat uygulamasına başlamasıyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Yeminli Mali Müşavir Erol Çember, uygulamanın işlemlerin hızlanması ve kısa sürede sonuçlanması için önemli olduğuna dikkat çekti. Çember yaptığı değerlendirmede, “Günümüzde teknolojik gelişmelerle ile birlikte elektronik ortamda ve internet ortamında yapılan işlemlerin artmasıyla, bilişim sistemleri hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Neredeyse evden ya da ofisten hiç çıkmadan bütün işlemler çağa uygun bir hızla yapılır oldu. Bütün bu gelişmelere kamunun da kayıtsız kalması mümkün değildi elbet. Kamu içerisinde, teknolojiyi en etkin ve verimli kullanan idarelerin başında da Maliye Bakanlığı gelmektedir. Bilindiği üzere on yılı aşkın süredir elektronik beyanname sistemi hayatımızda yer almaktadır. Artık elektronik faturaların ve defterlerin uygulamaya başlandığı ve uygulamanın her geçen gün genişletildiği günümüzde, biraz geç kalınmış olmakla birlikte, elektronik tebligat dönemi de; Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan tebliğle fiilen hayatımıza girmiştir. Buna göre; vergi dairelerince, kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerine yapılacak tebliğler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren muhatapların elektronik adreslerine yapılacaktır” dedi.

UYGULAMA KİMLERİ KAPSIYOR

Çember, 1 Ocak 2016 tarihinde uygulamaya geçilecek olan Elektronik Tebligat uygulamasına tabi olacak mükelleflerle ilgili de bilgi vererek, “Uygulamaya Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler için uygulanacaktır” dedi.

UYGULAMA İÇİN MÜKELLEFLER NE YAPACAK ?

Gerek Maliye Bakanlığı'nın gerekse mükelleflerin işlerini büyük oranda kolaylaştıracak olan e-tebligat için mükelleflerin ve kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyenlerin uygulamaya katılmak için neler yapmaları gerektiğini açıklayan Erol Çember, “Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 01 Ocak 2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimi’ni kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir. Gelir vergisi mükelleflerinin, 01 Ocak 2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimi’ni internet vergi dairesinde, elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. Aynı şekilde isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenlerin bildirimi ve elektronik tebligat adresi edinmesi için tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller katma değer vergisi veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir” dedi.

Gaziantep Haber