E?YTYM-BYR-SEN'den Engelliler Haftasy etkinli?i
Tarih:5/17/2015

Toplantyya, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdo?an, E?itim-Bir-Sen Gaziantep ?ube Ba?kany Ahmet Gök ve çok sayyda davetli katyldy.

Açyly? konu?masyny yapan E?itim-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Ba?kany Mehmet Yyldyz, “Fiziksel engelli olmak bir kusur de?il, ancak bir imtihandyr, bizler engelliler olarak fiziksel engellerimizden çok, toplumsal alanda önümüze getirilen engellerden rahatsyz oluyoruz, bu konuda yapylmasy gereken yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir” dedi.

E?itim-Bir-Sen Gaziantep ?ube Ba?kany Ahmet Gök ise, sosyal hayatymyzda engellilere daha fazla yer vermek ve onlaryn hayata tutunmalary için her türlü kolayly?y gösterilmesinin bir mecburiyet oldu?unu vurgulady. Gök, Biz E?itim-Bir-Sen olarak her zaman engellilerin yanynda olduklaryny ve olmaya da devam edeceklerini vurgulady.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdo?an da, burada yapty?y konu?masynda engellilerin hayatyn her alanynda ba?aryly olduklaryny hatyrlatty. Erdo?an, “Biz onlaryn ba?arylaryny nasyl görüyoruz, i?te onlara fyrsat verildi?inde görüyoruz. Biz AK Parti Hükümeti olarak engelli karde?lerimiz için bir çok yeni düzenlemeler yaptyk, yasalar çykarttyk ve onlaryn sosyal hayatta yerlerini alabilmeleri için yeni istihdam imkanlary olu?turduk. Ben inanyyorum ki, engelli vatanda?larymyza ?ans verildi?inde ba?aramayacaklary ?ey yoktur” diye konu?tu.

Engelliler HaftasyE?YTYM-BYR-SENGaziantep HaberGaziantep