Ky? aylarynda fazla uykuya dikkat!
Tarih:12/1/2014

Güne dinç ba?layabilmek için iyi ve kaliteli bir uyku gerekiyor. Peki günde kaç saat uyumamyz gerekiyor? Uzmanlara göre birçok eri?kin günde ortalama 6- 8 saat uykuya ihtiyaç duyar. Zirve Üniversitesi Sa?lyk Bilimleri Fakültesi Ö?retim Üyesi ve Halk Sa?ly?y Uzmany Yrd. Doç. Dr. Nilgün Uluta?demir Ynsanlar kapaly, bulutlu, ya?murlu ve bunaltycy havalarda isteksiz, enerjisi azalmy?, morali olumsuz etkilenmi?, içe dönük  olurlar bu durumun insanlaryn daha çok uyumasyna neden olabilece?ini belirtti.

Her insan için belirlenmi? sabit bir uyku saati bulunmamaktadyr diyen Uluta?demir, “Ki?inin çaly?ty?y i? durumunda ve gün içindeki yorgunluk durumuna göre uyku süresi de?i?ir. Tavsiye edilen maksimum uyku süresi 8 saattir. 8 saat üzerinde uyumak faydaly olmasyndan çok zararlydyr denilebilir. Çünkü a?yry uyuyan ki?ide sersemlik hali ve daha fazla uyuma iste?i görülür.” dedi.

Fazla Uyku Strese ve Depresyona Neden Oluyor

Fazla uyumak uyku kalitesini dü?ürüyor. Bu da hem strese neden oluyor hem de beyne zarar veriyor diyen Uluta?demir, Çe?itli ara?tyrmalar   8 saatten çok uyuyan ki?ilerin beyin fonksiyonlarynyn yava?lady?yny ve ö?renme becerilerinin bu durumdan olumsuz etkilendi?ini gösteriyor. Ayryca çok fazla uyumak ya da çok az uyumak insanlaryn stresli olmasyna ve daha önemlisi depresyona girmesine neden oluyor.” ?eklinde konu?tu.

Düzenli Uyku Yçin Yapylmasy Gerekenler

Uyku öncesi a?yr yemek, alkol, sigara, kahve, çay ve egzersizin uykuyu kaçyrdy?yny belirten Uluta?demir, "Yatma ve kalkma saatleri düzenli biçimde ayny olmalydyr. Sabah kalkma vakti geldi?inde yatakta beklemeden kalkylmalydyr. Sigara, kahve, çay ve kola uykuya daly?y zorla?tyrdy?yndan,  yatmadan 4 saat önce alynmalydyr. Her gün düzenli ?ekilde egzersiz yapylmalydyr.  Yatarken televizyon seyretmek yerine rahatlatycy kitaplar okumak, hafif müzik dinlemek faydalydyr. Yatmadan önce 15-20 dakikalyk ylyk banyo yapylmasy, ylyk süt içilmesi de uyumaya yardymcy olur. Fazla kilolardan kurtulmak uyku için faydalydyr." diye konu?tu.