Ykinci el otomobil alyrken bunlara dikkat edin
Tarih:6/28/2014

Yükselen Özel Tüketici Vergisi ile ikinci el araçlara talebin artmasy nedeniyle uzmanlar, ikinci el araç alynyrken dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarylarda bulundu.

12 yyldyr otomotiv sektöründe bulunan ve Önkol Otomotiv ve Otoeksper Bayi Ykinci El Saty? Müdürü Yavuz Selim Zazao?lu, ikinci el araç alacaklaryn bütçesini iyi hesaplamasy ve alaca?y araç türünü belirlemesi gerekti?ini ifade etti. Aracyn mutlaka gözle görülmesi gerekti?ini de belirten Zazao?lu, “Alynacak aracyn kilometresinin orijinal kilometresi olup olmady?y kontrol edilmelidir. Aracyn boyasy, de?i?en parçalary var my bakylmasy gerekiyor. Aracyn bakymlyly?y da göz önünde bulundurulmasy gereken önemli püf noktasydyr. Hasar kaydy olup olmady?y kontrol edilmeli, bunun için 5664 nolu SMS hattyndan hasar sorgulamasy yapylabilir. Ayryca test sürü?ü yapylarak, motoru, ?anzymany, difransiyeli, aracyn yürüyen aksamy, ön takym, arka süspansiyon ve tüm mekani?inin test edilmeli. Yada bir ekspertize götürüp, syrasyyla her ?eyine bakylmasy gerekir” dedi.


Daha önceleri sadece oto pazarlarynda alym satymy yapylan ikinci el araçlaryn artyk internette ve otoeksper bayilerinde de satyldy?yny belirten Zazao?lu, sa?lam ve konforlu bir araca kavu?mak isteyenlerin otoeksperlere daha fazla ra?bet gösterdi?ini kaydetti. Otoeksperlerin güvenirli?in yanynda bir çok hizmeti de sundu?unu vurgulayan Zazao?lu, ?öyle devam etti;

“Otoeksper bayisi olarak, ‘ikinci elde içiniz rahat olsun’ sloganyyla, araçlarymyzda bir yyl yada 30 bin kilometre garanti süresi veriyoruz. Saty?larymyzda kredilerden faydalandyrabiliyoruz. Formalitesiz 5 dakika da kredi imkany sunuyoruz. Aryza durumunda ça?ry merkezimize ula?manyz halinde gece gündüz demeden yol yardymy hizmeti veriyoruz. Ykinci el araç, bayilerimiz tarafyndan satyn alynabildi?i gibi, isteyenler satylmasy için emanete de byrakma imkany buluyor. “

Zazao?lu, ikinci el araç alym satymlaryna da yo?un ilgi gören di?er mecranyn internet ortamy oldu?una dikkat çekerek, internetten alym satymlarda satycyyla yakyn temas ve ileti?ime girilmesi konusunda uyaryda bulundu.