Modasy hiç geçmiyor!
Tarih:6/23/2014

Volkswagen Tip 2, resmi olarak Transporter veya halk arasynda van minibüs , panelvan, mini van olarak bilinen Volkswagen'in bir modelidir.

Almanya otomotiv endüstrisince Volkswagen'in ikinci araba modeli olarak 1950 tarihlerinde piyasaya sürülmü?tür. Ylk modeli Tip 1 (Beetle) adyyla çykmy?tyr.

Modern ta?yma ve yolsu vanlarynyn öncüsü olan 'Volkswagen Tip 2' Amerika ve avrupa'da üretilen benzeri ta?ytlar arasyndaki rekabeti arttyrmy? ve Renault Estafette ve Ford Transit gibi araçlaryn piyasaya çykmasyna da sebep olmu?tur.

Di?er isimleri
Volkswagen Bus
Volkswagen Transporter
Volkswagen Kombi
Hippie Bus
Hippie Van
"Hippiemobile"