Yeni Polo göz kama?tyryyor
Tarih:6/11/2014

Volkswagen Binek Araç synyfynyn lideri Polo’nun daha verimli motorlara ve daha dinamik sürü? özelliklerine sahip yeni neslini tanytty.
Yeni Polo, Standart olarak sunulan ESP, Ykincil Çarpy?ma Freni (Multi Collision Brake), Yoku? Kalky? Asistany (Hill Hold)  ve opsiyonel olarak sundu?u birçok sürü? destek sistemiyle, segmentinin standartlaryny yeniden beliryor.

Segmentinin çok üzerindeki yüksek teknolojiyi eri?ilebilir kylan Yeni Polo, Mayys ayynyn ikinci yarysyndan itibaren Türkiye’de saty?a sunulacak.
 
Yeni Polo, daha güvenli ve daha konforlu bir sürü? için benzersiz teknolojiler sunuyor; kaza olu?madan önce devreye giren ve kazayy engellemeye çaly?an sistemler olarak da bilinen Aktif Güvenlik Sistemleri, Yeni Polo’yu synyfynyn ötesine ta?yyor.Tüm Yeni Polo modellerinde standart olarak sunulan Elektronik Stabilizasyon Programy (ESP)’nin yanynda, ilk olarak Golf VII’de sunulan ve Alman Otomobil Klübü ADAC tarafyndan Ynovasyon Ödülüne layyk görülen Ykincil Çarpy?ma Freni ‘Multi-Collision Brake”  de Yeni Polo’da öne çykyyor.
 
YENY POLO’DA ÖNCELYK GÜVENLIK…
 
Yoku? Destek Sistemi (Hill Hold), Elektronik Motor Çeki? Kontrolü (MSR), Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL), Elektronik Çeki? Kontrol Sistemi (ASR), Hidrolik Fren Asistany (HBA) ve Lastik Basynç Uyarysy gibi yardymcy sistemlerin standart olarak bulundu?u Yeni Polo, synyfynda ilk kez Adaptif Hyz Sabitleyici (ACC)’yi de iste?e ba?ly olarak sunuyor. Yeni Polo’daki bu sistem, DSG ?anzymanla birlikte sipari? edildi?inde “Follow-to-Stop” özelli?ini de ta?yyor ve öndeki araç durdu?unda tam otomatik olarak Yeni Polo’yu da durduruyor.  Ön Bölge Asistany (Front Assist), ?ehir içi Acil Durum Freni (City Emergency Brake) ve Yorgunluk Tespit Sistemi (Fatigue Detection) da yine Yeni Polo’da opsiyonel olarak alynabilecek geli?mi? aktif güvenlik sistemlerinden…
 
YÜZDE 20 YAKIT VERYMLYLY?Y
 
Yeni Polo, tamamen yenilenmi? benzinli ve dizel motor seçenekleriyle de fark yaratyyor. Tümü, EU6 emisyon standartlaryna uyumlu motorlara sahip Yeni Polo’da, Comfortline donanymy ile birlikte BlueMotion Technology standart olarak sunuluyor.
 BlueMotion Technology çatysy altynda toplanan Start/Stop ve fren enerjisi geri kazanymy gibi sistemlerin de bulundu?u modellerde, bir önceki jenerasyona göre yüzde 20’ye varan yakyt tasarrufu sa?lanyyor. Türkiye’de ilk etapta, 2’si BlueMotion Teknolojisine sahip 2 benzinli ve 2 dizel olmak üzere 4 farkly motor seçene?iyle saty?a sunulacak .

YENY  NESYL MOTORLAR GELYYOR
 
Türkiye’de saty?a sunulacak motor seçeneklerinin ilki,  benzinli 1,0 litrelik MPI motoru  ile 75 PS gücünde olacak. 5-ileri manuel ?anzymanla kombine edilen bu motor, 95 Nm’lik bir tork sa?lyyor ve Yeni Polo’yu 173km/s maksimum hyza ula?tyrabiliyor.  Bu yeni nesil benzinli motor, 100km’de 5,1 lt yakyt tüketimine sahip. Türkiye’de saty?a sunulacak bir ba?ka yeni benzinli motor seçene?i ise 1,2 lt TSI 90 PS olacak. Dü?ük devirlerden itibaren etkin olan bir egzoz turbo-?arjly ile desteklenen motor 160 Nm’lik bir tork sa?lyyor. 5-ileri manuel veya 7-ileri DSG ?anzymanla tercih edilebilen 1,2 lt TSI seçene?i, 100km’de ortalama 4,7 lt yakytla yetiniyor.
 
Yeni Polo Türkiye’de 1,4 TDI motor seçenekleriyle de saty?a sunuluyor. 75 PS ve 90 PS’lik iki farkly güç seviyesine sahip olan dizel seçeneklerinden 90 PS olan  230 Nm tork üretirken, 100km’de ortalama 3,4 lt. yakyt tüketiyor. 75 PS’lik seçenek sadece  5-ileri manuel ?anzymanla tercih edilebilirken, 90 PS’lik seçenekte manuel ?anzymanyn yanynda 7-ileri DSG seçene?i de sunuluyor.
 
SINIFINA YLK KEZ LED FARLAR OPSYYONEL OLARAK SUNULUYOR
 
Yeni tasarym diliyle sportif yönünü açy?a çykaran keskin hatlara sahip olan Yeni Polo, krom çytaly radyatör yzgarasyyla, tamponun altynda yer alan 4 bölümlü hava menfezleriyle ve synyfynda ilk kez sunulan LED farlaryyla dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen LED farlar, dü?ük elektrik tüketimleri, uzun ömürleri ve gün y?y?yna yakyn aydynlatma performanslaryyla dikkat çekiyor.
 
SEGMENTYNDE BIR YLK DAHA;  ELEKTRO-MEKANYK SERVO DIREKSYYON
 
Yeni Polo’nun gövdesinin altynda daha birçok yenilik yer alyyor. Tasarymy yenilenmi? gösterge tablosundan, klima kontrolü paneline, yeni nesil bilgi-e?lence sistemlerinden, direksiyon simidine kadar birçok yenili?in yer aldy?y Yeni Polo’da elektromekanik servo direksiyon sistemi sayesinde, sürü? konforu hissedilir ?ekilde geli?mi?. Hidrolik yerine hassas bir elektrik motorundan destek alan direksiyon sistemi, park manevralarynda yüksek bir konfor düzeyi sunarken yüksek hyzlardaki hakimiyeti artyran direkt bir yapyya sahip. Sadece ihtiyaç anynda sürücüye destek vererek dü?ük tüketim de?erlerine ula?mada etkili olan bu sistem, ayryca herhangi bir bakym ve hidrolik de?i?imi gerektirmedi?i için hem ekonomik hem de çevreci olabiliyor

YENY POLO YDDYASINI DEVAM ETTYRYYOR
 
Synyfynyn en ba?aryly modeli olmanyn, bu ba?aryyy devam ettirme sorumlulu?unu da beraberinde getirdi?ini söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Vedat Uygun, “Yeni Polo, bu sorumlulu?un üstesinden tamamy yenilenen motorlary, tazelenen görünümü ve dinamik sürü? özellikleriyle kolaylykla gelecektir” diye konu?tu. Yeni Polo’nun Türkiye’de Mayys ayynyn ikinci yarysyndan itibaren saty?a sunulaca?yny söyleyen Vedat Uygun, “ Türkiye’de di?er nesilleri ile büyük be?eni toplayan Polo’nun, yeni neslinin de ayny ilgiyi görece?ini dü?ünüyoruz.” diye konu?tu. Uygun, Yeni Polo’nun,  39.900 TL’den ba?layan tavsiye edilen saty? fiyatlaryyla sunulaca?yny söyledi.

“YENY NESYL ÜRÜNLERY, YENY NESYL HYZMET VE ANLAYI?IYLA DESTEKLYYORUZ”
 
Volkswagen’in ürün gamyndaki yenilikleri, saty? ve saty? sonrasy hizmetlerdeki yenilikçi hizmet anlayy?yyla birle?tirdiklerini ve bu çabalary mutlak mü?teri memnuniyetine dönü?türen çaly?malara imza attyklaryny söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü, “Ürün gamynda yapylan yenilikler son derece önemli. Mü?terilerin istek ve beklentilerinin her geçen gün de?i?ti?i bir dünyada, modellerinizin de bu de?i?ime ayak uydurmasy kaçynylmaz. Ancak ba?aryyy getiren ve süreklili?ini sa?layan, bu de?i?imi yapty?ynyz tüm çaly?malarda gösterebilmek; yeni nesil ürünleri, yeni nesil hizmet anlayy?y, ileti?im ve mü?teri memnuniyetiyle desteklemektir.” dedi.
 
YENY  YLETY?YM PLATFORMU  volkswagenim.com,  KULLANICI DENEYYMYNY FARKLI BIR BOYUTA TA?IYACAK
 
Volkswagen Binek Araç’yn  devreye aldy?y  ‘Volkswagenim’ platformunun mü?teriler tarafyndan çok be?enilece?ine inandy?yny ifade eden Vedat Uygun, “Saty? ve saty? sonrasy birçok hizmete rahatlykla ula?ylabilen ve ki?inin kendine özel bir sayfasy olma özelli?i ta?yyan “Volkswagenim’’de üyelere açyk birçok etkinlik te yer alacak. Mü?terilerimizin daha özel hissetmelerine olanak tanyyacak ve  bir klüp havasy ta?yyacak olan bu platform ile  , Volkswagen markasy ile ba?larynyn daha da güçlenece?ine inanyyoruz.”
 
VOLKSWAGEN BYNEK ARAÇ FACEBOOK’TA TAKYPÇYLERY YLE EN FAZLA YLETY?YM HALYNDE OLAN MARKA
 
Dijital dünyanyn tüm olanaklaryny mü?teri ve kullanycylaryn yararyna çevirmeyi amaçlayan Volkswagen Binek Araç , her platformda aktif ileti?imi esas alarak hayata geçirdi?i uygulamalarla fark yaratmaya çaly?yyor. Facebook’ta 3 milyonun üzerinde takipçiyle, Türkiye’nin en fazla takipçi sayysyna sahip otomobil markasy olma özelli?imizi sürdürüyor. Takipçilerimiz ile etkile?im orany, en yakyn rakibinin 6 katy olan Volskwagen Türkiye Facebook sayfasy Türkiye’de takipçileriyle en fazla ileti?ime geçen marka unvanyny da ta?yyor. Öte yandan,  Volkswagen Binek Araç ‘Lovemark’ adly ileti?im kampanyasyna paralel geçti?imiz ?ubat ayynda ilk kez Instagram kanalynda da yerini aldy.  2 ay gibi kysa bir zaman içinde Instagram/vwturkiye hesabynyn takipçi sayysy 10 bin’lere ula?ty.

VOLKSWAGEN BYNEK ARAÇ MÜ?TERY MEMNUNYYETiNDE SEKTÖR LYDERY
Volkswagen Binek Araç, mü?teri memnuniyeti amacyyla gerçekle?tirilen çaly?malaryn mükâfatyny  en yeni aldy?y TMME ödülü ile de sa?lamla?tyrmy? oldu. 81 ilde, 11 bin 564 tüketicinin katylymyyla, bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapylarak ve özel ekonometrik analiz modeliyle belirlenen Türkiye Mü?teri Memnuniyeti Endeksi 2013 yyly 4. çeyrek sonuçlaryna göre, Binek Araç sektöründe lider oldu. Haber Merkezi