Faiz oranlary ikinci eli vurdu
Tarih:6/11/2014

Bankalaryn, araç kredisinde uygulady?y yüksek faiz oranlary ikinci el araç saty?larynyn dü?mesine neden oldu.  Gaziantep ikinci el araç satycylary, 2013 yylynyn ilk yarysyna kyyasla, bu senenin ilk yarysynda saty?laryn yary yaryya dü?tü?ünü söylediler.

Faiz oranlaryndaki arty?, araç saty?laryny olumsuz yönde etkiliyor.
Bankalaryn ikinci el araç kredilerinde uygulady?y yüksek faiz oranlary nedeniyle, 2013 yylynyn ilk yarysyna göre, 2014 yylynyn ilk yarysynda ikinci el araç saty?larynda yary yaryya dü?ü? ya?andy. Geçen sene yüzde birin altynda olan faiz oranlary, bu sene yüzde bir buçuk civarynda.

MÜ?TERY KREDY ALMAKTA ZORLANIYOR

Konuya ili?kin açyklama yapan ikinci el araç satysy yapan Gökhan Üstünboyar ?unlary söyledi: “Bankalaryn uygulady?y yüksek faiz oranlary saty?larymyzy olumsuz etkiledi. Geçen senenin ilk alty ayy ile kyyaslady?ymyzda, saty?larda yüzde otuz, yüzde kyrk civarynda bir dü?ü? ya?andy. Ayryca mü?terilerimiz kredi almakta zorlanyyor. Saty?larymyzyn yüzde sekseni kredili saty? ?eklinde olur. Ama mü?terilerimizin yarysyndan ço?u bankalardan eli bo? dönüyor. ”

ÜLKEDEKY SYYASY SÜRTÜ?MELER ETKYLY

Ülkedeki son bir yyldyr var olan siyasi sürtü?melerin saty?lary etkiledi?ini belirten ikinci el araç satycysy Bekir Sercan: “ Saty?larymyzda ya?anan dü?ü?leri kyyaslamak adyna geçen senenin mayys istatistikleri ile bu senenin mayys istatistiklerini ele alalym. Geçen sene mayys ayynda seksen araç satmy?yz. Bu sene mayys ayynda ise sadece kyrk yedi araç satmy?yz. Bu da gösteriyor ki yüzde kyrkyn üzerinde bir dü?ü? ya?anyyor. Bundaki en büyük etken kredilerdeki yüksek faiz oranlarydyr.” Yzzettin ENCU